Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi çeşitli branşları için öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Açıklamada başvuru bilgilerini ve diğer detayları görebilirsiniz.

Akademik İlanlar – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı:

1 – 26.01.2011 tarih ve 27827 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına atanan Öğretim Üyelerinin kadrolarının Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.12.2013 tarih ve 2013/1419 sayılı yürütmenin durdurulması ve iptal kararı uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) İlan edilen Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran adayların (TUS) Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak ilgili alanda Uzmanlık belgesini almaları gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ PROFESÖR 1 1 Morfometri ve Temel Ortopedik Bilimler konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ PROFESÖR 1 1 Artroskopi ve artroplasti alanlarında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİ PROFESÖR 1 1 Özafagus cerrahisi konusunda deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Baş boyun kanserleri cerrahisi konusunda deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR 1 1 Perinatoloji ve jinekolojik onkoloji konusunda deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PATOLOJİ PROFESÖR 1 1  
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ PROFESÖR 1 1 Maksillofasiyal bölge plastik cerrahisi ile ilgili deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ PROFESÖR 1 1 Gövde ve alt ekstremitre plastik cerrahisi ile ilgili deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇENT 1 1 Ortopedik anestezi ve palyatif bakım konularında deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇENT 1 1 Enteral parenteral nütrisyon konusunda klinik deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOÇENT 1 1 Robotik üroonkoloji konusunda deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON PROFESÖR 1 1 Algoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak, endoskopik ultrasonografi konusunda deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 TAVİ ve karotis arter stentlemede deneyim sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Çocuk Hematoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Zootonik hastalıklar ve pandemik influenza konularında deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÖROLOJİ PROFESÖR 1 1 Klinik Nörofizyoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Beyin elektrofizyolojisi konusunda deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA PROFESÖR 1 1  
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Romatoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 1 TAVİ ve perkütan mitral kapak tamirinde deneyim sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 1 TAVİ ve atrial fibrilasyon ablasyonunda deneyim sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 3 1 Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ YARDIMCI DOÇENT 3 1  
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA DOÇENT 1 1 Tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM DOÇENT 1 1 Doçentlik unvanını biyoistatistik alanında almış olmak.