Tag Archives: Manpower Türkiye

Seçim döneminin geride kalması 2016’nın ilk çeyreğinde işvereni rahatlatacak

Yeni ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre önümüzdeki çeyrekte Türk işverenlerin işe alım planları kayda değer oranlarda seyrediyor ve yüzde 20’si istihdam sayılarını arttırmayı planlıyor. En yüksek işe alım öngörüleri  Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründen (+%24) ve Marmara bölgesinden (+%21) geliyor.

İSTANBUL, TÜRKİYE (2015) – ManpowerGroup’un (NYSE:MAN) 2016 birinci çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması için Türkiye’den işverenleri temsil eden 1.000 kişilik bir örneklem ile görüştü. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki işverenler Ocak-Mart 2016 döneminde %20’lik oran ile kayda değer işe alım öngörülerine sahip. Türk işverenlerin %67’si önümüzdeki çeyrekte iş gücü sayılarında herhangi bir değişiklik olmayacağını tahmin ederken %9’u iş gücü sayılarında düşüş öngörüyor. Bunun sonucunda da Türkiye’deki Net İstihdam Görünümü +%11’i gösteriyor.

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu görünümü şöyle yorumluyor: “Türk siyasetindeki belirsizlik ortamının Kasım ayındaki seçimlerden sonra giderilmesiyle, Türkiye iş gücü piyasası bir yıl önceki dinamizmini yakalıyor. Türkiye’nin EMEA bölgesindeki en güçlü işe alım planlarına sahip ülke olmasının, iş arayanlar açısından olumlu bir ortam yaratacağını öngörüyoruz. Herhangi bir önemli durum değişikliği gerçekleşmediği sürece istihdamın olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Bu sonuçların ortaya konduğu araştırmamız esnasında seçimler yapılmış ancak henüz yeni hükümet planları netleşmemişti. 2016 ikinci çeyreği için yapılacak istihdama genel bakış araştırmamızda, netleşmiş işveren öngörülerinin sonuçlara da yansımasını bekliyoruz.”

Veriler mevsimsellikten arındırıldığında ise Türkiye’deki Görünüm +%19’i gösteriyor. İşe alım planları önceki çeyreğe kıyasla %4 puan artıyor ve önceki yılın aynı dönemine göre nispeten istikrarını koruyor.

Genel tabloda ülkedeki 11 sektörün ve 5 bölgenin tamamında istihdam sayılarının artması beklenirken en güçlü işgücü piyasasını +%21’lik Net istihdam görünümü bildiren Marmara bölgesindeki işverenler ve ardından da Ege ve İç Anadolu bölgesindeki işverenler bildiriyor (her ikisi de +%19).

  Net İstihdam Görünümü
MARMARA +21%
İÇ ANADOLU +19%
KARADENİZ +13%
EGE +19%
AKDENİZ +11%

Türkiye’deki 11 sektör arasında en güçlü işe alım beklentileri Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe (+%24) ifade ediliyor. Üretim sektöründeki beklentiler de sağlıklı işe alım oranlarını gösteriyor (+%22).

Geçtiğimiz çeyreğe göre istihdam öngörüleri 11 sektörün beşinde artıyor. En dikkat çeken artış yüzde 22 puan ile İlaç sektöründen, ardından da Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık (yüzde 8 puan) ve Restoran ve Otelcilik (yüzde 7 puan) sektörlerinden geliyor. Ancak, görünümlerin sırasıyla yüzde 5 ve 4 puan düştüğü̈ Üretim sektörü ve Elektrik, Gaz ve Su sektörünün de dahil olduğu üç sektördeki işverenler daha zayıf işe alım beklentileri bildiriyor.

    Net İstihdam Görünümü
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +21%  
İnşaat +17%  
Elektrik, Gaz ve Su +21%  
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +24%  
Üretim +22%  
Madencilik +4%  
Kamu ve Sosyal Hizmetler +12%  
Restoran ve Otelcilik +10%  
Ulaştırma, Depo ve İletişim +15%  
Toptan ve Perakende Ticaret +20%  
İlaç +21%  
         

İşletme büyüklüğü kategorileri açısından değerlendirildiğinde önümüzdeki üç ay boyunca kategorilerin dördünde de istihdam artışı beklentisi var. En güçlü işgücü piyasasını, Net İstihdam Görünümünün +%30 olarak belirtildiği Büyük ölçekli işverenler bildiriyor. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu bu tabloyu şöyle yorumluyor: “Büyük işletmeler istihdamda gaza basmaya başladı. Bu durum belirsizlik nedeniyle ertelenmiş bir talep olduğunu ortaya koyuyor. İşsizlik oranlarını düşürmek için Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin istihdam iştahlarının daha da kabarması gerekiyor.”

Bir kez daha EMEA Bölgesindeki en güçlü istihdam beklentisi Türkiye’deki işverenlerden geliyor

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 24 ülkeden 22’sinde işverenler istihdam artışı beklentisine sahip. Önceki dönemle karşılaştırıldığında ise iş arayanlar için fırsatların 14 ülkede artması, 7 ülkede ise azalması bekleniyor. 2015 yılı 1. çeyreğiyle kıyaslandığında, işveren güveninin 12 ülkede güç kazandığı, 8 ülkede de zayıfladığı görülüyor. 

EMEA Bölgedeki en iyimser istihdam tahminleri Türkiye, Slovakya ve Romanya’dan gelirken, Finlandiya ve Fransa’daki işverenler bölgedeki en zayıf istihdam beklentilerine sahip.

İş arayanlar için küresel imkanlar 2015’in son üç çeyreğindeki beklentilerle benzer bir görünüme sahip 

ManpowerGroup tarafından yürütülen ilk çeyrek araştırmasına göre 42 ülke ve bölgenin 39’undaki işverenler 2016 yılının ilk çeyreğinden itibaren istihdam sayılarını arttırmayı hedefliyorlar. Ancak, araştırma istihdam piyasasının belli bir yönde ivme kazandığını işaret eden çok az trendi barındırıyor. İş arayanlar için mevcut fırsatların 2015’in son üç ayındaki fırsatlara benzer olması beklenirken, Ocak-Mart 2016’ya ilişkin sonuçlar, işverenlerin küçük bir çoğunluğunun piyasadan daha net sinyaller alana kadar mevcut çalışan sayıları ile devam etmeyi veya istihdam sayılarını mütevazı oranlarda arttırmayı düşündüklerini gösteriyor.

Genel olarak, 2015 4. çeyrek ve 2015 1. çeyrek araştırmalarıyla kıyaslandığında beklentiler karmaşık bir tablo çiziyor. Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 42 ülke ve bölgenin 23’ünde işe alma planları yükselirken 13’ünde düşüyor, altısında ise değişiklik göstermiyor. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında görünümler 19 ülke ve bölgede güçlenirken 18’inde zayıflıyor ve beşinde aynı kalıyor.

İlk çeyrekte işe alım güveninin en güçlü olduğu ülkeler Hindistan, Tayvan, Japonya, Türkiye ve ABD olarak belirtiliyor. En zayıf ve tek olumsuz tahminler ise Brezilya, Finlandiya ve Fransa’dan geliyor.

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır. Bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 8 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak ve 2016 yılı ikinci çeyreği istihdam piyasası beklentilerini ortaya koyacak.

Araştırma hakkında

Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. 2015 2. çeyrek Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması için gerçekleştirilen çalışmada 42 ülkeden,  dünya çapındaki devlet ve özel kurumlardan yaklaşık 58.770’in üzerinde İnsan Kaynakları Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda  Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup’un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir.