Tag Archives: Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu

Manpower araştırmasına göre işverenler ikinci çeyrekte frene basma eğiliminde

Manpower araştırmasına göre Türkiye’de işverenler ikinci çeyrekte frene basma eğiliminde

Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre Türkiye’nin Net İstihdam Görünümü yılın ikinci çeyreğinde yüzde +12’lik oranını koruyor. Türkiye’de işverenler, yılın ikinci çeyreğinde istihdamda hız kesiyor. Bu görünüm tüm bölge ve sektörlerde pozitif niteliğini sürdürüyor olsa da 2011 birinci çeyreğinden bu yana yapılan anketlerin içinde en düşük oranı gösteriyor.

ISTANBUL 2016 – ManpowerGroup (NYSE:MAN), 2016 yılının ikinci çeyreğinde istihdam pazarı faaliyetlerine ilişkin tahminlerde bulunmak üzere 42 ülke ve bölgede 58.000, Türkiye’de ise 1.000 işverenle görüşmeler gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, bir sonraki çeyrekteki işe alım hızında bir değişme olmayacağı öngörülüyor. İşverenlerin yüzde 22’si işe alımda artış, yüzde 6’sı düşüş bekliyor; yüzde 64’ü ise bir değişme öngörmüyor. Veriler mevsimsel değişimlere uyarlandığında yüzde +12’de duran Görünüm, araştırmanın başlatıldığı 2011 birinci çeyreğinden bu yana en düşük orana işaret ediyor.

Türkiye’deki tüm sektör ve bölgelerden olumlu tahminler bildirilmesine karşın, hem geçen yılın aynı çeyreğine hem de geçen yıla göre 11 sektörün sekizinde işe alım planlarında düşüş görülüyor. Yeni Görünüm üzerine yorumda bulunan Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, ikinci çeyrekteki hız kesme eğilimi konusunda şunları söylüyor: “İşe alım açısından bakıldığında yeni yılın ilk çeyreğinin yavaş ilerlediği söylenebilir; işverenler bekle-gör yaklaşımını benimsemiş durumdalar. Küresel pazarlardaki faaliyetlerin kısıtlanması, Türkiye’de olduğu gibi gelişen pazarlarda da olumsuz etkide bulunuyor. Bu nedenle, sayıları giderek artan bir grup işveren, kurumlarına yeni bordrolar eklemeden önce Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri izlemeyi tercih ediyorlar. Bir başka deyişle bekle-gör yaklaşımını benimseyen işverenin, ikinci çeyrekte de aynı yaklaşımı sürdürmesi söz konusu.”

İşe alım planları beş bölgenin tümünde zayıflarken, en çarpıcı düşüş yüzde 12 ile Ege bölgesinde görülüyor; işverenlerin yüzde 8 düşüş beklediği Marmara Bölgesi de onu takip ediyor. En yüksek işe alım beklentileri ise Net İstihdam Görünümünün yüzde +15 olduğu İç Anadolu Bölgesinde görülüyor.

Net Employment Outlook %
MARMARA +12
İÇ ANADOLU +15
KARADENİZ +11
EGE +7
AKDENİZ +8

İşverenlerin yüzde +24 Net İstihdam Görünümü ifade ettiği Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri sektöründe, ücret bordrolarında artış olduğu bildiriliyor. Eczacılık sektöründeki işverenler yüzde +21’lik Görünüm ile sağlıklı bir işe alım faaliyeti öngörüyorlar. Üretim sektöründe de yüzde +17 ile ümit dolu bir Görünüm olduğu göze çarpıyor.

Hatipoğlu şöyle devam ediyor: “Asgari ücretlere yapılan son zam, işgücü pazarında büyük bir etkiye yol açtı ve başta perakende ve turizm sektörleri olmak üzere tüm sektörlerde planlanmış olan 2016 bütçelerine beklenmedik bir tesirde bulundu. Şu anda pek çok sektördeki işverenler, ihtiyaçlarını daha az sayıda çalışan ile karşılama yolları bulmaya çalışıyor. Bunun çözümü olarak yapısal değişikliklere gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşgücü maliyetlerinin yükünün bir bölümünü işverenin üzerinden alacak yeni yapılanmalar, bunların ilki olabilir. Geçici iş ilişkisi ile esnek-dönemsel pazarın oluşturulması da ihtiyaç duyulan ikinci önemli yapısal değişiklik olarak göze çarpıyor. Uluslararası pek çok yatırımcının önü, bu düzenlemelerle açılabilecek. Böylece işveren daha az sayıda personelle ihtiyaçlarını karşılamak yerine yeni ve dönemsel personel istihdamına yönelebilecek.”

Sektör Görünümündeki en düşük oranın yüzde +1 ile Madencilik sektöründe olduğu görülüyor. Geçen yılın aynı çeyreğine göre işe alım planlarında 11 sektörün sekizinde düşüş görülüyor. Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe yüzde 11 gibi ciddi bir düşme ifade ediliyor. Gerek İnşaat sektöründe gerekse Ulaşım, Depo ve İletişim sektöründeki Görünümde ise yüzde 9 puan azalma göze çarpıyor.

Net İstihdam Görünümü %
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +15
İnşaat +8
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri +24
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +12
Üretim +17
Madencilik +1
Kamu ve Sosyal Hizmetler +13
Restoran ve Otelcilik +3
Ulaştırma, Depo ve İletişim +8
Toptan ve Perakende Ticaret +7
İlaç +21

2015’in ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında Görünüm, 11 sektörünün sekizinde düşüş gösteriyor. Ulaştırma, Depo ve İletişim sektöründeki işverenler yüzde 13’lük düşüşle en çarpışı azalmayı bekliyorlar.
Bir sonraki çeyrekte, kurumsal ölçekteki dört kategorinin tümünde bordroların artacağı öngörülüyor. % +18’lik Net İstihdam Görünümü ile büyük kurumların işverenleri en yüksek işe alım tahminleri bildiriyor.

Nisan-Haziran döneminde 42 ülke ve bölgenin 39’unda işe alaım gerçekleşmesi bekleniyor
İkinci çeyrek araştırması, Nisan-Haziran dönemini kapsayan zaman diliminde 42 ülkenin 39’unda işe alım beklendiğini göstermektedir. Ancak, işgücü pazarında küçülmeye dair çok az bir gösterge olmasına karşın, çoğu bölge ve ülkede işe alım planlarının mutevazı bir düzeyde kalması bekleniyor.

Almanya, Fransa ve İtalya gibi önemli işgücü pazarları da, mevcut ekonomik belirsizlikler altında çeşitli güçlükler yaşıyorlar. Çin’in yavaşlaması ve emtia piyasalarında süregiden karmaşayla karşı karşıya olan işverenler, tüm dünyada, sadece gerektiğinde personel artırıma gitme yolunu tercih ederek ölçülü bir yaklaşım sergiliyor. İkinci çeyrek işe alım planlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında Hindistan, Japonya, Tayvan, Kolombiya ve Guatemela yer alırken, Breizlya, İtalya ve Türkiye en düşük işe alım planlarına işaret ediyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 24 ülkenin 22 ‘sinde işe alım yapılacağı tahmin ediliyor. İşe alım planları geçen yılın aynı çeyreğine göre beş ülkede güçlenirken, 11 ülkede zayıflıyor. Geçen yıla göre bir karşılaştırma yapıldığında ise altı ülkede istihdam rakamlarının artması, 13 ülkede ise düşmesi bekleniyor. EMEA bölgesinde ilk kez olarak Bulgaristam en iyimser işe alım planı bildiriyor. Buna karşın Fransa’daki işverenler hem en düşük işe alım planları hee de EMEA bölgesindeki tek negatif tahminleri yapıyorlar.

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü¨ bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır. 2016 yılı 3. çeyreği istihdam piyasası beklentilerini ortaya koyacak bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 14 Haziran 2016 tarihinde yayınlanacaktır.

Araştırma hakkında
Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. Araştırma için gerçekleştirilen çalışmada 42 ülkeden, 48.000’in üzerinde işveren ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup’un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir.

Türkiye, bölgedeki en aktif işe alım beklentisi hızıyla dikkat çekiyor

Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre Türkiye’deki işverenler 2014 3. çeyreğinde sağlıklı bir istihdam piyasası öngörüyor. En yüksek istihdam beklentileri Üretim ve İlaç sektöründen geliyor. Gerek dünya genelinde gerekse de EMEA bölgesinde Türkiye, en olumlu istihdam beklentisine sahip ülkeler arasında yer alıyor. 

ManpowerGroup tarafından her çeyrek hazırlanan Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 2014 üçüncü çeyrek istihdam öngörüleri açıklandı. Türkiye’den 1.000 temsilci işverenin katıldığı ankete göre, Türkiye’deki istihdam görünümü sağlam duruşunu koruyor ve önceki çeyreğe göre sabit kalıyor. Türk işverenler 2014 3. çeyrek için sağlıklı istihdam planları bildiriyorlar. İşverenlerin %33’ü personel sayılarını artırmayı planlarken, %7’si azaltmayı ve %58’i ise herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını söylüyor. Bu öngörüler paralelinde Türkiye’de 3. çeyrek için Net İstihdam Görünümü 26% olarak belirtiliyor. Türkiye’deki Görünüm yıldan yıla yüzde 2 puan artıyor.  

2014 Üçüncü Çeyrek Türkiye Net İstihdam Görünümü: +%26 

  Artış Düşüş Değişiklik Yok Bilmiyorum Net İstihdam Görünümü
  % % % % %
2013 2. çeyrek 37 9 54 0 +28
2013 3. çeyrek 31 7 62 0 +24
2013 4. çeyrek 29 11 58 2 +18
2014 1. çeyrek 25 9 65 1 +16
2014 2. çeyrek 33 7 59 1 +26
2014 3. çeyrek 33 7 58 2 +26

En iyimser işe alım planları İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden geliyor. Önceki çeyreğe göre, işverenlerin istihdam planları beş bölgenin dördünde zayıflıyor. Marmara’daki görünüm yüzde 5 puan düşerken Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yüzde 2 puanlık düşüşler var. Öte yandan, istihdam artışı beklentileri açısından Karadeniz bölgesinde yüzde 10 puan gibi kayda değer bir yükselme göze çarpıyor. 

  Net İstihdam Görünümü
EGE +27
KARADENİZ +28
İÇ ANADOLU +29
MARMARA +25
AKDENİZ +21

11 sektörün tümünde, işverenler 2014 3. çeyreğinde çalışan sayılarında bir artış olacağı öngörüsüne sahip. En güçlü istihdam piyasası, sırasıyla +%42’lik ve +%40’lık Net İstihdam Görünümlerle, Üretim ve İlaç sektöründeki işverenlere ait. Bunun ardından  Elektrik, Gaz ve Su ile Restoran ve Otelcilik sektörleri geliyor ve her iki sektörde de +%32’lik sağlam bir Görünüm hakim.

Haziran-Eylül 2014 dönemi istihdam beklentilerini değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoglu: “Geçen çeyrekte olduğu gibi, istihdam planları senenin ilk aylarına kıyasla ciddi anlamda yüksek seyrini sürdürüyor” diyerek şu görüşlerini ekliyor: “Türk işverenler tarafından birinci çeyrekte ertelenmiş olan işe alımların, üçüncü çeyrekte yeniden gündeme geleceğini gözlemliyoruz. Devam eden iç talebi karşılamak ve kur etkisi ile ihracatı artırmak isteyen Türk işverenlerin üretime daha fazla yönelmesinden dolayı mutluyuz. Üretim alanındaki istihdam artışı beklentisi, üretimin yoğun olduğu İç Anadolu bölgesinden geliyor. Karadeniz’de ise ertelenen yatırımların bir dönem gecikmeli olarak hayata geçtiği fark ediliyor.”

Hatipoğlu, faizlerin düşmesi ve kur etkisi ile daha cazip hale gelen üretim alanındaki yatırım artışlarının istihdamı olumlu etkileyeceğinin altını çiziyor ve ekliyor: “Bundan da önemlisi üretim artışının takip eden dönemlerde diğer sektörlere de olumlu yansımasını bekliyoruz. İlaç sektörü yeniden bir atağa geçiyor. Bu sektörde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Özellikle 4.çeyreğe şimdiden yatırım yapan ilaç sektörü beklentilerini karşılarsa istihdam artışı ilerleyen dönemlerde de devam eder.” İlaç sektörü işverenleri, araştırmanın Türkiye’de ilk kez yapıldığı 2011’in 1. çeyreğinden bu yana en güçlü işe alım planlarını bildiriyor.

Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım beklentileri 11 sektörün yedisinde zayıflıyor. En önemli düşüş, yüzde 8 puanla Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründen geliyor. Hatipoğlu bu tabloyu “mevsimsellikten doğan balık ve av yasakları” olarak açıklıyor.

    Net İstihdam Görünümü
Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +15  
İnşaat +30  
Elektrik, Gaz ve Su +32  
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +20  
Üretim +42  
Madencilik +22  
Kamu ve Sosyal Hizmetler +21  
Restoran ve Otelcilik +32  
Ulaştırma, Depo ve İletişim +20  
Toptan ve Perakende Ticaret +22  
İlaç +40  

 

Küresel işe alım planları geçen çeyreğe göre biraz hız kesiyor

Genel olarak tahminler, 2014’ün 2. çeyreğine kıyasla tüm dünyada çoğunlukla daha zayıf olsa da, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında daha güçlü bir tablo çiziyor. 

Küresel istihdam piyasası genelinde işe alım planlarının kararlı bir çıkış göstermesi sayesinde, iş arayanların yararlanabileceği fırsatların olumlu olmaya devam etmesi bekleniyor. İkinci çeyrekte 42 ülkenin 38’inde artış gösteren istihdam seviyelerinin, bu çeyrekte 42 ülke ve bölgenin 37’sinde yükselmesi bekleniyor. Dünya çapında en güçlü işe alım planları ise Hindistan, Tayvan, Yeni Zelanda, Türkiye ve Singapur’daki işverenler tarafından bildiriliyor. En zayıf -ve tek olumsuz – üçüncü çeyrek tahminleri, İtalya, Belçika, Fransa ve Hollanda’daki işverenler tarafından ifade ediliyor. 

Türk işverenler EMEA’daki en iyimser beklentilerine sahip

Bölge genelindeki üçüncü çeyrek sonuçlarına göre bölgedeki istihdam beklentileri karmaşık bir tablo sergiliyor. Nisan-Haziran döneminde 24 ülkeden 21’inde Görünümler olumlu iken, son ankette, bu oran 24 ülkeden 19’u olarak beliriyor. Geçen çeyreğe göre Görünümlerin sadece altı ülkede iyileştiği gözlenirken, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 20 ülkede iyileştiği gözleniyor. EMEA bölgesinde üçüncü çeyrek işe alım planları yine Türkiye’de en güçlü olurken İtalya, art arda beşinci keredir en zayıf istihdam görünümünü bildiriyor. 

Bölgede bazı ülkelerde hakim olan uzun sureli kötümser durgunluk dönemi sonrası Yunanistan, İrlanda ve İspanya’dan gelen yeni tahminlerle, işveren güveninin istikrar kazandığı dikkat çekiyor. 

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü¨” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü¨ bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır. 

Bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nın sonuçları 9 Eylül 2014 tarihinde açıklanacak ve 2014’ün son çeyreğine dair işe alım beklentilerini gün yüzüne çıkaracak. Manpower İstihdam Görünümü araştırması Manpower temsilciliği olan ülkelerde ücretsiz olarak sağlanabiliyor.

ManpowerGroup bir kez daha dünyanın en “etik” şirketleri arasında!

Bağımsız araştırma merkezi Ethisphere Enstitüsü 2014 yılı için Dünyanın En Etik Firmalarını seçti. Bu araştırmaya göre ManpowerGroup, dördüncü kez arka arkaya Dünyanın En Etik Firmaları arasında yer alarak konumunu pekiştirdi. 144 şirketin yer aldığı listede, ManpowerGroup kendi sektöründen tek isim olmasıyla da dikkat çekiyor. 

Manpower Group, kurumsal etik ve yönetim alanındaki en iyi uygulamaları teşvik eden bağımsız araştırma merkezi Ethisphere Enstitüsü tarafından 2014 yılında Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri olarak seçildi. ManpowerGroup, dördüncü kez Dünyanın En Etik Firmaları arasında yer alma başarısını gösterdi. ManpowerGroup,  listede yer almaya hak kazanan tek  İnsan Kaynakları şirketi olma özelliğine de sahip.

Ethisphere  Enstitüsü, Dünyanın En Etik (WME) Firmaları araştırması, “etik” iş yapma konusundaki açıklamaların ötesine geçebilen, bunu eyleme taşımayı başaran şirketleri seçer. WME onuruna layık olan firmalar, gerçek etik iş standartlarını ve uygulamalarını şirket içinde sadece teşvik etmekle sınırlı kalmaz, yasal uyumluluk gerekliliklerinin üzerine çıkar, gelecek için en iyi standartları şekillendirir, en iyi uygulamaları sunar. 

REHA_HATIPOGLU_1

Reha Hatipoğlu

“Bu başarıdaki en büyük pay ManpowerGroup çalışanlarınındır” diye konuşan ManpowerGroup İcra Kurulu Başkanı Jonas Prising devam ediyor: “Çalışanlarımız, işimizde başarılı olmanın belirleyici unsurunun şirketin günlük hayatta diğerleriyle nasıl etkileşim kurduğu ve değerleri ile tutarlı bir şekilde görevlerini yürütmeleriyle alakalı olduğunu biliyorlar.”  

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu ise: “Ekosistemimizde bulunan ve dolaylı olarak ya da doğrudan bizimle irtibatta olan herkese karşı sorumluluğumuz artarak devam ediyor. Müşterilerimiz, profesyonel veya genç adaylarımız ve çalışanlarımız Manpower Türkiye olarak dünya genelindeki vizyonumuzdan taviz vermeden,  etik ilkeleri her ortamda en üst seviyede yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğimizden emin olabilirler” dedi.

Ethisphere  Enstitüsü’nün puanlaması 5 kategoriyi temel alıyor: Etik ve uyumluluk programı (%25), itibar, liderlik ve inovasyon (%20), yönetişim (%10), kurumsal sosyal sorumluluk (%25) ve etik kültürü (%20). Tam listeyi görmek için http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bu yıl,  En Etik olarak belirlenen 144 firma, 41 sektörü temsil ediyor. 21 şirket bu yıl ilk kez listeye girmeye hak kazanmıştır. 

Araştırma ile ilgili daha fazla için: http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Manpower İstihdam Araştırması: İşveren yeni istihdam planları için seçim sonrasını bekliyor

Yeni Manpower Araştırması Türk işverenlerin 2014 ikinci çeyrekteki istihdam planlarının İnşaat, Üretim, Restoran ve Otelcilik sektörlerindeki ivmeyle güçlü bir tablo sergileyeceğini gösteriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan ve ekonomiyi etkileyen dalgalanmalarla beklentileri karşılayamayan ilk çeyrek hedefleri, ikinci çeyrek istihdam öngörülerini artırıyor.

ManpowerGroup tarafından her çeyrek hazırlanan Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 2014 ikinci çeyrek istihdam öngörüleri açıklandı.

Araştırmaya göre Türkiye’deki her üç işverenden biri  önümüzdeki üç aylık süreçte işgücü sayısını artırmayı planladığını söylüyor. Türkiye’den 1.000 temsilci işveren ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmada Türk işverenler 2014’ün 2. çeyreği için sağlıklı bir işe alım beklentisine sahip ve işverenlerin yüzde 33’ü istihdam düzeyinde artış, yüzde 7’si düşüş ve yüzde 59’u herhangi bir değişiklik olmayacağını öngörüyor. İkinci çeyrek Net İstihdam Görünümü önceki çeyrekle kıyaslandığında yüzde 10 puan ile önemli bir artış göstererek +%26’ya çıkıyor. Öte yandan, işe alım planları önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 puan zayıflıyor.

Öngörüleri değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu  “Özellikle geçtiğimiz yılın son aylarında yaşanan ve gündemi etkileyen dalgalanmalar dolayısıyla 2014 ilk çeyreğinde işverenlerin istihdam beklentilerini gerçekleştiremediklerini gördük. Bu durum işverenlerin istihdama yönelik planlarını 2. çeyreğe ertelemelerine neden oldu. Buna ek olarak, 30 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler de işverenlerin, istihdam hedeflerini ikinci çeyreğe kaydırmalarının önemli bir nedenidir. Tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda geçtiğimiz üç aylık döneme kıyasla, Türkiye’deki istihdam görünümünün dikkate değer bir marjla iyileştiğini fark ediyoruz” diyor.

2014 İkinci Çeyrek Türkiye Net İstihdam Görünümü: +%26 

 

Artış

Düşüş

Değişiklik Yok

Bilmiyorum

Net İstihdam Görünümü

 

%

%

%

%

%

2013 2. çeyrek

37

9

54

0

+28

2013 3. çeyrek

31

7

62

0

+24

2013 4. çeyrek

29

11

58

2

+18

2014 1. çeyrek

25

9

65

1

+16

2014 2. çeyrek

33

7

59

1

+26

Türkiye’nin beş bölgesinin tümünde de işverenler, Nisan-Haziran dönemi için işgücü sayılarında büyüme öngörüyor. Net İstihdam Görünümlerinin +%30 olarak belirtildiği İç Anadolu ve Marmara’da, işe alım hızı beklentileri sağlıklı. +%29’luk Görünüm ile Ege’deki işverenler de aktif bir işgücü piyasası tahminini dile getiriyor.

 

Net İstihdam Görünümü

EGE

+29

KARADENİZ

+18

İÇ ANADOLU

+30

MARMARA

+30

AKDENİZ

+23

Geçtiğimiz çeyreğe göre beş bölgede de işe alım yönelimleri güç kazanıyor. Yine de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla görünümler beş bölgenin üçünde zayıflıyor.

İşverenler 11 sektörün tamamında, önümüzdeki çeyrekte istihdam artışı öngörüyor. En güçlü istihdam piyasaları, Net İstihdam Görünümünün +%33 olduğu Üretim sektöründe ve Görünümlerin +%32 olduğu İnşaat ile Restoran ve Otelcilik sektörlerinde bekleniyor. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu durumu şöyle değerlendiriyor: “Türkiye’nin Görünümü, Üretim ve İnşaat sektörlerindeki parlak işe alım beklentilerinin lokomotif görevi görmesiyle, ilk çeyrek raporuna kıyasla önemli oranda yükseliyor. İnşaat sektöründeki artış, büyük oranda mevsimsel yatırım planlarıyla ilintilidir.”

   

Net İstihdam Görünümü

Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık

+23

 

İnşaat

+32

 

Elektrik, Gaz ve Su

+26

 

Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler

+23

 

Üretim

+33

 

Madencilik

+24

 

Kamu ve Sosyal Hizmetler

+23

 

Restoran ve Otelcilik

+32

 

Ulaşım, Depo ve İletişim

+25

 

Toptan ve Perakende Ticaret

+23

 

İlaç

+22

 

İşe alım beklentilerinin, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 34 puanlık keskin bir artış gösterdiği Restoran ve Otelcilik sektörünün ardından, Görünümün yüzde 24 puanlık net bir gelişme gösterdiği İnşaat sektörü geliyor. Özellikle Restoran ve Otelcilik sektöründeki ciddi ivmeyi değerlendiren Reha Hatipoğlu: ”2013 yılında Türkiye’ye genel turist sayısı 35 milyona ulaştı. Bu rakamın artmaya devam edeceği öngörülüyor ve dolayısıyla da sektördeki yeni yatım planlarını teşvik ediyor. Sektördeki istihdam planlarında beklenen yüksek ölçüdeki sıçrama, kısmen dönemsel iş gücüne yönelik taleple kısmen de taze yatırım planlarıyla açıklanabilir” diyor.

+%22 ile sağlam bir duruş sergilemesine rağmen İlaç sektörü, ikinci çeyrek için en zayıf istihdam görünümüne sahip sektör oluyor. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de 11 sektörün dokuzunda işverenler, 2014 yılı 1. çeyreğe kıyasla güçlenen işe alım beklentisine sahip. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla da, 11 sektörün altısında işe alım beklentileri iyileşiyor.

Yeni Manpower Araştırması, pek çok küresel pazarda iyimser istihdam piyasalarına dair sinyaller barındırıyor 

İkinci çeyrek araştırması, birçok küresel istihdam piyasasında karşılaşılan karşı yönden esen rüzgarların, işverenler arasındaki birtakım iyimserlik işaretlerini azaltabileceğini gösteriyor. Yine de, 2008’den bu yana ilk kez olumlu işe alım tahminleri bildiren İrlanda ve İspanya’daki işverenlerle birlikte, 42 ülke ve bölgenin 38’inde işe alım düzeylerinin artacağı bekleniyor; bu rakam, 2008 üçüncü çeyreğinden bu yana en olumlu işe alım planlarını yansıtıyor.

Dünya çapında en güçlü işe alım planları ise Hindistan, Tayvan, Yeni Zelanda, Türkiye ve Kosta Rika’daki işverenler tarafından bildiriliyor. En zayıf ve tek olumsuz ikinci çeyrek tahminleri, Görünümün son dört çeyrekte ikinci kez negatife geçtiği İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’daki işverenler tarafından ifade ediliyor.

Önceki dört çeyrekte olduğu gibi, Türk işverenler EMEA bölgesindeki en iyimser işe alım beklentilerine sahipler 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde bulunan 24 ülkeden 20’sindeki işverenler, önümüzdeki üç ay boyunca işgücü sayılarında büyüme olacağını öngörüyor. Önceki dört çeyrekte olduğu gibi, Türk işverenler bölgedeki en iyimser işe alım beklentilerini bildiriyorlar. Bölgenin en zayıf Görünümü ise İtalya’dan geliyor.

Hem geçen çeyrekle hem de geçen yılın aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalarda, tahminler 24 ülkenin 17’sinde iyileşiyor. İkinci çeyrek araştırma sonuçları, bölgedeki eğilimde kesin bir geri dönüşe işaret etmese de; özellikle işe alım planlarının, küresel kriz sonrasında inatla olumsuz kaldığı birkaç ülkede, işveren iyimserliğinin aşamalı olarak iyileştiğini gösteren birçok belirti var. Ilımlı yükselişin, süregelen işsizlik ve eksik istihdam sorunlarını tersine çevirmeye yetip yetmeyeceği zaman içinde görülecek.

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü¨” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü¨ bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır.

Bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nın sonuçları 10 Haziran 2014 tarihinde açıklanacak ve 2014’ün üçüncü çeyreğine dair işe alım beklentilerini gün yüzüne çıkaracak. Manpower İstihdam Görünümü araştırması Manpower temsilciliği olan ülkelerde ücretsiz olarak sağlanabiliyor.

Araştırma hakkında

Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. 2014 2. çeyrek Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması için gerçekleştirilen çalışmada 42 ülkeden,  dünya çapındaki devlet ve özel kurumlardan 65.000’in üzerinde İnsan Kaynakları Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda  Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup’un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir.