Tag Archives: istifa ihbar süresi

İhbar Süresi İçerisinde Rapor Kullanılabilir Mi?

İhbar süresi, hem işçiyi hem de işvereni korumak için, iş akdinin feshinde yürürlüğe giren bir uygulamadır. İşveren tarafından feshedilen iş sözleşmelerinde işçiyi, işçi tarafından feshedilen iş sözleşmelerinde ise işvereni mağdur etmemek için belirli bir süre daha çalışmayı ya da bu çalışılacak sürenin nakit olarak ödenmesini gerektiren bir tazminat durumudur.

ihbar-suresi-icinde-rapor-alinmasi

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi durumlarında genellikle diğer haklar ile birlikte ihbar tazminatı da hesaplaması yapılarak, kişiye ödenir. Genel ve yaygın olan uygulama bu şekildedir.

Çalışanlar kendileri işten ayrılmak istediklerinde ise karşılarına çıkan ihbar süresini kısaltma ya da ortadan kaldırma konusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Yeni kabul edilen bir iş, bu işin heyecanı, eski ve sıkıldığınız yerden bir an önce kurtulma isteği, ihbar süresini çalışanların gözünde büyütmesine sebep olmaktadır.

Peki, İhbar Süresi Kısaltılabilir Mi?

Öncelikle yazının başında belirttiğimiz gibi, ihbar süresi her iki tarafında mağdur olmaması adına tanınan bir çalışma süresidir. İhbar süresini yok sayarak başka bir şirkete geçmeniz, eski çalıştığınız yeri zor durumda bırakıyorsa, bunu bir kez daha düşünmelisiniz. Yeni işinize heyecanla bir an önce geçmeye çalışırken, eski çalıştığınız yeri mağdur edip zor durumda bırakarak, cv’nizde yer alan çok önemli bir referansı kaybedebilirsiniz. Üstelik bu şirketin bilgileri, kariyeriniz boyunca cv’nizde ve online kariyer sitelerinde görüntülenecek. Referans için her zaman orada ismi geçecek ve sizin kariyer yolunuzda, sizin nasıl bir çalışan olduğunuzu sorabilecekleri önemli bir nokta olma özelliğini hiç bir zaman yitirmeyecek.

İstifa süreçlerinde genellikle şirketler, ihbar süresinde belirtilen süreler kadar çalışanları tutmazlar. İş devrinin yapılması sonrasında hiçbir şirket, istifa etmiş bir çalışana ücret ödemeye devam etmek istemeyecektir. Çünkü istifa etmiş ve başka bir şirket ile anlaşmış bir çalışanın, ihbar süresini doldurmak için çalıştığı şirkete hiçbir faydası dokunmayacağını, onlar da bilirler. 

İhbar süresini kısaltmak istiyorsanız, istifanızı şirketinize verirken, bu planlamayı karşılıklı yapmanız çok daha sağlıklı ve profesyonel bir hareket olacaktır.

İhbar Süresinde Rapor Kullanılabilir Mi?

Bu konu ile ilgili, çalışanların en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi de, ihbar süresinde rapor alınmasının bu süreye etkisinin olup olmadığıdır. 

İhbar süresinde rapor kullanımı daha önce çeşitli iş davalarına da konu olmuş ve kesinlikle kabul görmemiştir. İhbar süresinde rapor alınması durumunda, raporlu olduğunuz günler ihbar süresinden düşmemektedir. Yani 8 haftalık bir ihbar süresi içerisinde, 2 haftalık bir rapor alırsanız, işten ayrılma süreniz 10 haftaya uzamaktadır.

İhbar süresi ile ilgili beklentilerinizi ve kaygılarınızı mutlaka işvereniniz ile paylaşarak ve ortak bir payda da buluşarak çözmenizi, hem kimseyi zor durumda bırakmamak hem de profesyonel bir davranış sergilemeniz açısından, sizlere tavsiye ederiz.

İş Arama İzni Nedir? Kimler İş Arama İzni Kullanabilir?

İş arama izni uzun zamandır yürürlükte olsa da, son yıllarda çok daha fazla bir kullanıma sahip durumda.

İş arama izni, iş kanununun iş sözleşmesi feshedilen çalışana vermiş olduğu, sözleşme fesih tarihinden itibaren geçerli olan, ihbar süresi boyunca her gün en az 2 saat verilmesi gereken izindir. İş arama izni kullanabilmek için, çalışanın haklı neden ile fesih kapsamına giren bir durumda olmaması gerekmektedir.

is-arama-izni-nedir

İş Arama İzni Nedir – Nasıl Kullanılır

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, iş arama izni kullanımına izin vermeyen ya da eksik kullandıran işverenler, bu süreyi ilişkin mesai ücretini, iş akdi feshinde çalışana ödemek zorundadırlar. Benzer şekilde işveren işçiyi yeni iş arama izni süresinde çalıştırırsa, çalışanın çalışma karşılığı olan ücrete dahil olmaksızın, alacağı maaşa ilave olarak, iş arama izni süresinin ücretini yüzde yüz zamlı olarak ayrıca ödemek ile yükümlüdür.

İş arama izni, pratikte de günlük 2 saat olarak uygulanmaktadır. Bu iş arama izinlerinin toplu olarak kullanılması da mümkündür. Ancak günlük 2 saatlik bu izinlerin toplu kullanılması için işveren tarafından onay verilmesi gerekmektedir. İhbar süresi, işten ayrılan kişi yerine işverenin mağdur olmadan yeni bir personel bulması için kanunda yer bulmuştur. Bu sebep ile işveren mağdur edilmeden, işverenin onay vermesi durumunda, çalışan iş arama izinlerini toplu olarak, yani birleştirerek kullanabilir. Genellikle bu uygulama için, ihbar süresinin son günleri tercih edilir ve bu sürenin tamamı ihbar süresinden düşülür.

İş arama izni, çalışana yapılacak ödeme konusunda, ihbar tazminatı gibi bir uygulamaya sahip değildir. Yani iş akdi feshedilen bir çalışana ihbar tazminatı ödenirken, çalışan buna ek olarak iş arama izni için gereken süresinin ücretini talep edemez.

İstifa Edenlerin İş Arama İzni Olur Mu ?

İstifa eden kişilerin iş arama izni konusunda, farklı kaynaklarda farklı yorumlar görebilirsiniz. Ancak İş Kanunu tarafından, iş akdi fesih edilen çalışanın mağdur olmaması için oluşturulan iş arama izni, işçi iş bulmadan istifa ettiğinde de geçerlidir. Burada amaç, işvereninden ya da çalıştığı iş yerinden memnun olmayan kişinin, kendi rızası ile istifa ettikten sonra, yine mağdur bir duruma düşmeden ihbar süresi dahilinde kendi istediği gibi bir iş bulabilmesidir. 

Buradaki durumu karışık hale getiren tek olay, iş bulmasına rağmen bu konuyu işvereninden gizleyen çalışanlardır. Ancak iş bulmasına rağmen iş arama iznini kullanmak isteyen çalışanlara karşı sağlam bir yaptırım söz konusu değildir. Çalışan iş bularak istifa ediyor ve yine de iş arama izinlerini kullanıyorsa, bu durumun ortaya çıkması sonucunda işveren haklı sebeple iş akdini feshedebilir. Böyle bir sonuç zaten istifa etmiş bir çalışan için pek de ceza anlamına gelmez.

İş Arama İzni Hesaplama

İş arama izni için işveren onay verdiyse, bu izinler toplu olarak kullanılabilir. Bu durumda genellikle iş arama izni hesaplama konusu gündeme gelmektedir. İş arama izni, ihbar süresi boyunca günlük 2 saat olarak uygulandığı için öncelikle çalışma uzunluklarına bakarak, ihbar süresi tablosuna bir göz atabiliriz:

– Çalışma süresi 2 ay – 6 ay arasında ise, 2 hafta ihbar süresi

– Çalışma süresi 6 ay – 1,5 yıl arasında ise, 4 hafta ihbar süresi

– Çalışma süresi 1,5 yıl – 3 yıl arasında ise, 6 hafta ihbar süresi

– Çalışma süresi 3 yıldan fazla ise, 8 hafta ihbar süresi bulunmaktadır.

Bu tabloya bakarak iş arama izni hesaplamasını yapabilirsiniz. 

Buna örnek olarak, 8 haftalık ihbar süresi uygulanan bir iş akdi feshinde, yeni iş arama izni 13 gündür. Bu sürenin tamamını ihbar süresi sonundaki günlerden düşerek çalışanlar kullanabilirler.