Tag Archives: işsizlik maaşı ne kadar

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı hesaplamasında temel alınan iki kural vardır.

1. Günlük işsizlik maaşı, sigortalı olarak geçirilen sürenin son 4 ayındaki primler göz önüne alınarak, günlük ortalama brüt ücretinizin %40’ı olarak hesaplanır.

2. İşsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının %80’i geçemez.

Sizlere örnek teşkil etmesi açısından 2013 verileri ile hesaplanmış işsizlik maaşı ödeneği tablosuna da göz atabilirsiniz.

  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN 978,60 391,44 2,98 388,46
SON DÖRT AY AYLIK 900 TL İLE ÇALIŞAN 1000,00 400 3 397
SON DÖRT AY AYLIK 1.800 TL İLE ÇALIŞAN 1.800,00 782,88 5,94 776,94

Tabloda da görüleceği gibi aylık 1.800 TL maaş alan bir kişinini alabileceği en fazla aylık işsizlik maaşı ücreti, yaklaşık olarak 776 TL’de kalmıştır. Bu tutarın bu şekilde hesaplanmasının sebebi, işsizlik ödeneğinin, o yıl için belirlenen brüt asgari ücretin %80’inden fazla olamamasıdır.

“İşsizlik Maaşı Ne Kadar?” sorusundan sonra en çok merak edilen ise İşsizlik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağıdır.

İşsizlik ödeneği alan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları, bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirler.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden çalışanlar, hizmet akdinin feshinden önceki 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı ile son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemişlerse, hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da www.iskur.gov.tr adresinden online olarak başvuru yapabilirler.

İŞKUR bu dönemde, işsizlik ödeneğinin yanı sıra,

– Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi,
– Yeni bir iş bulma,
– Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi

konularında da kişilere hizmet vermektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar süre ödenmektedir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
– 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.

İşsizlik Maaşı

issizlik-maasi

İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı uzun yıllardır uygulanan ancak başımıza gelmedikçe çok fazla dikkat etmediğimiz bir uygulamadır. İşsizlik maaşı ile ilgili en çok merak edilen kısımlar ise nasıl alınabileceği ve ne kadar ödeme yapıldığı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan maddeler, net bir şekilde “İşsizlik maaşı nasıl alınır?” sorumuza cevap vermektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

  • Kendi istek ve kusuru dışında, çalışabilecek sağlık yeterliliğinde olmasına rağmen bir işyerinde aktif olarak çalışırken işini kaybedenler,
  • İşini kaybetmeden önceki 120 gün içerisinde sürekli olarak çalışmış ve sigorta primi ödenmiş olmak koşulu ile, Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş çalışanlar,
  • İşin kaybedilmesi iş sözleşmesinin feshinden sonra 30 gün içerisinde ilgili kuruma başvuru yapan çalışanlar,

işsizlik maaşı alabilirler. Özetlemek gerekirse, şirketiniz iş akdinizi haklı bir sebep nedeni ile feshetmediyse, bir neden belirtmeden işten çıkartılıyorsanız ve sizin bir kusurunuz yoksa, prim ödeme günleri konusunda da bir sıkıntınız yoksa, işsizlik maaşı alma hakkınız doğuyor.

Bu şartlar çerçevesinde yer ala tüm çalışanlar işsizlik maaşı alabilir, işsizlik sigortasından yararlanabilirler.

İstifa Edenler İşsizlik Maaşı Alabilirler Mi?

İstifa etme durumunda işsizlik maaşı ödemesi yapılmamaktadır.

Peki, işsizlik maaşı ne kadar süre ödeniyor?

İşsizlik maaşı elbette işsiz olduğumuz süre boyunca devam etmiyor. İşsizlik maaş ödemesinin süresi, işsizlik sigortası ödediğimiz gün sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Ancak işsizlik sigortasının genel şartları kapsamındaysanız, en az 6 ay ödeme yapılacağını söyleyebiliriz.

–          600 gündür sigortalı olarak çalışanlara 180 gün,

–          900 gündür sigortalı olarak çalışanlara 240 gün,

–          1080 gündür sigortalı olarak çalışanlara 300 gün

süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

Dilerseniz buraya tıklayarak İşsizlik Sigortası Kanunu‘na ulaşabilirsiniz.