Tag Archives: işe iade davası nasıl açılır

İşe İade Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi gereğince işverenin geçerli bir nedene dayanmadan ya da hiçbir neden göstermeden, çalışanını işten çıkartması durumunda, çalışanlara iş güvencesi sağlamak amacı ile ortaya çıkan iş davalarıdır. İşe iade davaları ile iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İşe İade Davası İçin Gerekli Koşullar

– Çalışanın işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olması,

– İşyerinde 30 ve üzeri personel çalışıyor olması,

– Sebepsiz yere çalışan işten çıkartılmışsa ya da işten çıkartılma sebebi gerçeği yansıtmıyorsa,

– İş sözleşmenizin belirsiz süreli olması,

– Sözleşmenin işveren tarafından feshedilmiş olması

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe iade davaları konusunda yukarıda maddelenen şartların dışında en fazla dikkat edilmesi gereken nokta, işe iade davası açma süresidir. İşe iade davası açmak için, çalışanın iş sözleşmesinin fesih edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Bu bir aylık sürenin geçmesi durumunda dava açılamaz.

Çalışandan Savunma Alınması

İş Kanunu gereğince, işyerinde ortaya çıkan olumsuz bir durumda çalışanın iş akdi hemen feshedilemez. İşveren mutlak surette konuyla ilgili çalışanın savunmasını almak durumundadır. Bu savunmanın da mutlaka yazılı olarak alınması gerekmektedir. Çalışan savunmasını yapmak istemez ve yapmaz ise, işveren bu konuda tutanak tutarak durumu tespit altına almak durumundadır.

İşe İade Davası Tazminatı

Bu davalarda iş akdinin feshinin geçersizliği ortaya çıkarsa çalışana en fazla 4 aya kadar olan ücreti tutarında tazminatı ödemesi yapılır. İşe iade kararı çıkmış bir çalışanın işveren tarafından işe başlatılmaması durumunda ise 8 aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatına da karar verilebilir.

İşe iade davası sonucunda mahkeme çalışanı haklı bulup işe iadesine karar verirse, işçi 10 gün içerisinde işe başlamak için işverenine başvuru yapmak durumundadır. Bu başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili herhangi bir usul belirlenmemiştir ancak sözlü başvuruyu ispatlamak zor olacağından, noter kanalı ile başvuru yapılması daha sağlıklıdır.

İşveren bir ay içerisinde kişiyi işe başlatmaz ise, mahkeme tarafından belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İşe İade Davası Süresinde Başka Yerde Çalışabilir Miyim ?

İşe iade davası açtıktan sonra farklı şirketlerde çalışma hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak işe iade davası sonuçlandığında mutlaka eski işyerine belirtilen sürelerde başvurunuzu yapmalısınız.