Tag Archives: işe alım

2019 Son Çeyreği için İşe Alım Planları – Araştırma

ManpowerGroup 2019 dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre Türkiye’de Net İstihdam Görünümü +%6’yı gösteriyor. En güçlü işe alım planları Ege Bölgesi’nde ve Üretim sektöründe ifade ediliyor. 

ManpowerGroup 2019 yılı dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin Ekim-Aralık dönemine yönelik işe alım beklentilerinde temkinli davrandığı ortaya çıkardı. 1.001 kişilik bir örneklemle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen araştırma sonuçlarına göre işverenlerin %15’i 2019’un dördüncü üç ayında istihdam artışı beklerken %13’ü azalma öngörüyor ve %71’i de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış olarak İstihdam Görünümü ise +%6’yı gösteriyor. Önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 puan azalan işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6 puan geriliyor.

Önümüzdeki çeyrekte beş bölgenin dördünde ve on bir sektörün onunda istihdam artışı bekleniyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla, işe alım beklentileri beş bölgenin ikisinde ve on bir sektörün dördünde artıyor. 2018 yılının dördüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında, işe alım beklentileri beş bölgenin dördünde ve on bir sektörün dokuzunda zayıflıyor.

Feyza Narlı – Manpower Group

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2019 dördüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “2019’un son çeyreğinde sonuçlar mevsimsel verilerden arındırıldığında Net İstihdam Görünümü %6’yı gösteriyor ki bu da oldukça pozitif ve umut vadeden bir tablo. Bu sonuçların seçim döneminden ve kur dalgalanmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz dönemle karşılaştırdığımızda İnşaat sektörünün en yüksek artışı bildirdiğini görüyoruz. Bu artış, yeni kredi fırsatları ve düşük ev kredisi faizlerinden kaynaklanıyor olabilir. Sonuçlarda öngörülen bir diğer artış, Restoran ve Otel sektöründe görülüyor. Bu artışın ise sektör işverenlerinin mevsimsel işçi alımlarını artırmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.”

En yüksek istihdam artışı beklentisi Üretim sektöründe

İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör Üretim sektörü oldu ve Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık sektörü ve İlaç sektörü takip etti. Elektrik, Gaz & Su Hizmetleri, Kamu & Sosyal Hizmetler ve Restoran ve Otelcilik sektörleri takip etti. Ancak İnşaat sektörü iş verenleri önümüzdeki çeyrek boyunca işe alım oranlarında değişiklik olmayacağını öngörüyor.

 
 
 

MVA[1] İstihdam Görünümü (%)

Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +12
İnşaat 0
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri +7
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +5
Üretim +14
Madencilik +1
Kamu ve Sosyal Hizmetler +6
Restoran ve Otelcilik +6
Ulaştırma, Depolama ve İletişim +1
Toptan ve Perakende Ticaret +1
İlaç +10

2019’un üçüncü çeyreğine kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün yedisinde düşüş gösteriyor. En ciddi artış yüzde 11 puanla Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe görülüyor. Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörü ve İlaç sektörü işverenleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 puanlık düşüş bildiriyor. İnşaat sektörü 9 puanla ve Üretim sektörü yüzde 5 puanla başta olmak üzere dört sektörde ise artış görülüyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla dokuz sektörde işe alım beklentilerinde düşüş bekleniyor. Toptan ve Perakende Ticaret sektörü yüzde 15 puanlık bir düşüş bildirirken, Kamu ve Sosyal Hizmetler sektör işverenleri yüzde dokuz puanlık düşüş bildiriyorlar. Madencilik sektöründe yüzde 8 puanık, Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe yüzde 7 puanlık düşüş öngörülüyor. Ancak Restoran ve Otelcilik sektöründe ve İlaç sektöründe sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 4 puanlık artışlar bekleniyor.

2019’un dördüncü çeyreğinin en güçlü istihdam görünümü Ege: +%10

Beş bölgenin dördünde işverenler, önümüzdeki çeyrek boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. Ege Bölgesi’nin bu çeyreğin en güçlü istihdam piyasasına ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu’daki işverenler olumlu işe alım faaliyeti öngörürken Karadeniz Bölgesi kararsız işe alım planları bildiriyor.

MVA İstihdam Görünümü (%)
Ege +11
Karadeniz -1
İç Anadolu +4
Marmara +8
Akdeniz +6

 

Geçtiğimiz çeyreğe kıyasla beş bölgenin ikisi işe alım planlarında artış bildiriyor. İç Anadolu işverenleri yüzde 6 puanlık düşüş bildirirken, Ege işverenleri yüzde 4 puanla ılımlı bir artış bildiriyor. Diğer bölgelerdeki işe alım planlarının ise geçtiğimiz çeyreğe göre benzer olacağı öngörülüyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında işe alım beklentileri beş bölgenin dördünde düşüş gösteriyor. Karadeniz’de yüzde 14 puanlık ciddi bir düşüş gözlenirken, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri sırasıyla 5 ve 8 puanlık düşüşler bildiriyor. Ege Bölgesi işverenleri ise 2018 yılının dördüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında işe alım planlarında değişiklik olmayacağını bildiriyor. 

En güçlü işe alım beklentisi büyük ölçekli işverenlerde

Dört işletme ölçeği kategorisinin üçünde işverenler, 2019’un dördüncü çeyreğinde istihdam seviyelerinde artış bekliyor. En yüksek işe alım planları mevsimsel verilerden arındırılmış olarak +%20 İstihdam Görünümüyle büyük ölçekli işverenler tarafından bildirilirken, Orta ölçekli işletmelerin görünümü +%8’de ve Küçük ölçekli işverenlerin görünümü +%4’te kalıyor. Ancak Mikro ölçekli işverenler -%1’lik görünümle temkinli hareket etmeyi planlıyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, Mikro ve Büyük ölçekli işverenlerin işe alım beklentilerinde değişiklik görülmezken; Orta ölçekli firmaların beklentileriyse yüzde 3 puan düşüyor. Öte yandan, Küçük ölçekli işletmelerin işverenleri istihdam planlarında değişiklik olmamasını planlıyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında dört işletme ölçeği kategorilerinin üçünde işe alım beklentilerinin zayıfladığı görülüyor. Küçük ölçekli işverenler yüzde 9 puanlık bir düşüş bildirirken, Orta- ve Mikro ölçekli işverenler sırasıyla yüzde 7 ve 3’lük düşüşler bildiriyor. Büyük ölçekli işverenlerin Net İstihdam Görünümü ise değişmiyor.

Manpower Group İstihdama Genel Bakış Araştırması’nın tüm sonuçları www.manpowergroup.com/MEOS üzerinden indirilebilir. 2019 dördüncü çeyrek sonuçları, 10 Aralık 2019’da yayınlanacak.

Seçim döneminin geride kalması 2016’nın ilk çeyreğinde işvereni rahatlatacak

Yeni ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre önümüzdeki çeyrekte Türk işverenlerin işe alım planları kayda değer oranlarda seyrediyor ve yüzde 20’si istihdam sayılarını arttırmayı planlıyor. En yüksek işe alım öngörüleri  Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründen (+%24) ve Marmara bölgesinden (+%21) geliyor.

İSTANBUL, TÜRKİYE (2015) – ManpowerGroup’un (NYSE:MAN) 2016 birinci çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması için Türkiye’den işverenleri temsil eden 1.000 kişilik bir örneklem ile görüştü. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki işverenler Ocak-Mart 2016 döneminde %20’lik oran ile kayda değer işe alım öngörülerine sahip. Türk işverenlerin %67’si önümüzdeki çeyrekte iş gücü sayılarında herhangi bir değişiklik olmayacağını tahmin ederken %9’u iş gücü sayılarında düşüş öngörüyor. Bunun sonucunda da Türkiye’deki Net İstihdam Görünümü +%11’i gösteriyor.

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu görünümü şöyle yorumluyor: “Türk siyasetindeki belirsizlik ortamının Kasım ayındaki seçimlerden sonra giderilmesiyle, Türkiye iş gücü piyasası bir yıl önceki dinamizmini yakalıyor. Türkiye’nin EMEA bölgesindeki en güçlü işe alım planlarına sahip ülke olmasının, iş arayanlar açısından olumlu bir ortam yaratacağını öngörüyoruz. Herhangi bir önemli durum değişikliği gerçekleşmediği sürece istihdamın olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Bu sonuçların ortaya konduğu araştırmamız esnasında seçimler yapılmış ancak henüz yeni hükümet planları netleşmemişti. 2016 ikinci çeyreği için yapılacak istihdama genel bakış araştırmamızda, netleşmiş işveren öngörülerinin sonuçlara da yansımasını bekliyoruz.”

Veriler mevsimsellikten arındırıldığında ise Türkiye’deki Görünüm +%19’i gösteriyor. İşe alım planları önceki çeyreğe kıyasla %4 puan artıyor ve önceki yılın aynı dönemine göre nispeten istikrarını koruyor.

Genel tabloda ülkedeki 11 sektörün ve 5 bölgenin tamamında istihdam sayılarının artması beklenirken en güçlü işgücü piyasasını +%21’lik Net istihdam görünümü bildiren Marmara bölgesindeki işverenler ve ardından da Ege ve İç Anadolu bölgesindeki işverenler bildiriyor (her ikisi de +%19).

  Net İstihdam Görünümü
MARMARA +21%
İÇ ANADOLU +19%
KARADENİZ +13%
EGE +19%
AKDENİZ +11%

Türkiye’deki 11 sektör arasında en güçlü işe alım beklentileri Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe (+%24) ifade ediliyor. Üretim sektöründeki beklentiler de sağlıklı işe alım oranlarını gösteriyor (+%22).

Geçtiğimiz çeyreğe göre istihdam öngörüleri 11 sektörün beşinde artıyor. En dikkat çeken artış yüzde 22 puan ile İlaç sektöründen, ardından da Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık (yüzde 8 puan) ve Restoran ve Otelcilik (yüzde 7 puan) sektörlerinden geliyor. Ancak, görünümlerin sırasıyla yüzde 5 ve 4 puan düştüğü̈ Üretim sektörü ve Elektrik, Gaz ve Su sektörünün de dahil olduğu üç sektördeki işverenler daha zayıf işe alım beklentileri bildiriyor.

    Net İstihdam Görünümü
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +21%  
İnşaat +17%  
Elektrik, Gaz ve Su +21%  
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +24%  
Üretim +22%  
Madencilik +4%  
Kamu ve Sosyal Hizmetler +12%  
Restoran ve Otelcilik +10%  
Ulaştırma, Depo ve İletişim +15%  
Toptan ve Perakende Ticaret +20%  
İlaç +21%  
         

İşletme büyüklüğü kategorileri açısından değerlendirildiğinde önümüzdeki üç ay boyunca kategorilerin dördünde de istihdam artışı beklentisi var. En güçlü işgücü piyasasını, Net İstihdam Görünümünün +%30 olarak belirtildiği Büyük ölçekli işverenler bildiriyor. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu bu tabloyu şöyle yorumluyor: “Büyük işletmeler istihdamda gaza basmaya başladı. Bu durum belirsizlik nedeniyle ertelenmiş bir talep olduğunu ortaya koyuyor. İşsizlik oranlarını düşürmek için Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin istihdam iştahlarının daha da kabarması gerekiyor.”

Bir kez daha EMEA Bölgesindeki en güçlü istihdam beklentisi Türkiye’deki işverenlerden geliyor

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 24 ülkeden 22’sinde işverenler istihdam artışı beklentisine sahip. Önceki dönemle karşılaştırıldığında ise iş arayanlar için fırsatların 14 ülkede artması, 7 ülkede ise azalması bekleniyor. 2015 yılı 1. çeyreğiyle kıyaslandığında, işveren güveninin 12 ülkede güç kazandığı, 8 ülkede de zayıfladığı görülüyor. 

EMEA Bölgedeki en iyimser istihdam tahminleri Türkiye, Slovakya ve Romanya’dan gelirken, Finlandiya ve Fransa’daki işverenler bölgedeki en zayıf istihdam beklentilerine sahip.

İş arayanlar için küresel imkanlar 2015’in son üç çeyreğindeki beklentilerle benzer bir görünüme sahip 

ManpowerGroup tarafından yürütülen ilk çeyrek araştırmasına göre 42 ülke ve bölgenin 39’undaki işverenler 2016 yılının ilk çeyreğinden itibaren istihdam sayılarını arttırmayı hedefliyorlar. Ancak, araştırma istihdam piyasasının belli bir yönde ivme kazandığını işaret eden çok az trendi barındırıyor. İş arayanlar için mevcut fırsatların 2015’in son üç ayındaki fırsatlara benzer olması beklenirken, Ocak-Mart 2016’ya ilişkin sonuçlar, işverenlerin küçük bir çoğunluğunun piyasadan daha net sinyaller alana kadar mevcut çalışan sayıları ile devam etmeyi veya istihdam sayılarını mütevazı oranlarda arttırmayı düşündüklerini gösteriyor.

Genel olarak, 2015 4. çeyrek ve 2015 1. çeyrek araştırmalarıyla kıyaslandığında beklentiler karmaşık bir tablo çiziyor. Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 42 ülke ve bölgenin 23’ünde işe alma planları yükselirken 13’ünde düşüyor, altısında ise değişiklik göstermiyor. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında görünümler 19 ülke ve bölgede güçlenirken 18’inde zayıflıyor ve beşinde aynı kalıyor.

İlk çeyrekte işe alım güveninin en güçlü olduğu ülkeler Hindistan, Tayvan, Japonya, Türkiye ve ABD olarak belirtiliyor. En zayıf ve tek olumsuz tahminler ise Brezilya, Finlandiya ve Fransa’dan geliyor.

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır. Bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 8 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak ve 2016 yılı ikinci çeyreği istihdam piyasası beklentilerini ortaya koyacak.

Araştırma hakkında

Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. 2015 2. çeyrek Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması için gerçekleştirilen çalışmada 42 ülkeden,  dünya çapındaki devlet ve özel kurumlardan yaklaşık 58.770’in üzerinde İnsan Kaynakları Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda  Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup’un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir.

Adayların Mülakatta Sorgulamaları Gereken 3 Önemli Konu

İşverenler veya şirketlerin insan kaynakları uzmanları, mülakat sırasında sorulmak üzere onlarca mülakat sorusu hazırlarlar ancak iş görüşmesi sırasında bu listenin dışına da çıkarlar. Çünkü yüz yüze bir iş görüşmesinin seyrini sizin kadar karşınızdaki de belirler ve adayların soracağı sorular işverenin veya insan kaynakları uzmanlarının size soracakları “sıradaki sorularını” büyük ölçüde etkiler.

Bu yazımızda mülakat sırasında işverene mutlaka sormanız gereken soruları, 3 ana bölüm olarak bulabilirsiniz.

mulakat-sirasinda-adaylarin-sormasi-gereken-konular

Adayların Mülakatta Sorgulamaları Gereken 3 Önemli Konu

 1. Şirket ile ilgili sorular

İş arayan biri olarak soracağınız ilk sorular mutlaka şirket ile ilgili olmalı. Dürüst olmak gerekirse, işverenler kendi şirketleri hakkında konuşmaktan büyük zevk alırlar. Ayrıca işverenler adayların işe ve şirkete olan ilgilerini görmekten mutlu olurlar. Mülakat sırasında şirket ile ilgili sorular sormanız, şirket ile ilgili gerekli araştırmayı yaptığınızı gösterir. Ve hala soru sorarak, şirket ile ilgili daha fazla şey öğrenmek arzunuzu da göstermiş olursunuz.

Mülakat esnasında şirket ile ilgili soru sorarken “Referanslarınız kimler? Kimlerle çalışıyorsunuz?” gibi sorular sormamalısınız. Bu gibi bilgileri zaten iş görüşmesi öncesi araştırmış olmanız gerekir.

Örneğin, şirketin sektördeki rakipleri ile nasıl başa çıktığını ve belli bir ürünün satışında nasıl bir yol izlediklerini sorabilirsiniz. Veya “Sizce beni bu şirkette çalışırken en çok motive edecek olan şey nedir?”. Çok kişisel bir soru olarak gözükse de işverenin hoşuna gidecektir.

 1. Pozisyon/iş ile ilgili sorular

Sıradaki sorunuz, yapacağınız iş ile ilgili olmalı. Çoğu aday iş görüşmesinde böyle bir soru sormayı çok önemsiz, kolay bir şey gibi görebilir ve iş görüşmesi sırasında böyle bir soru sormaz.

Örneğin, “Bu iş için ideal bir personelde hangi nitelik ve deneyimlerin olması gerekir?” veya “İşe alındıktan sonraki ilk 60-90 gün içinde benim pozisyonumda, yapılması gereken en önemli yapmam şey nedir?” gibi bir soru sorabilirsiniz.

“Bu pozisyon için başarılı olmayı nasıl tanımlarsınız?” gibi bir soru sorduğunuzda, işveren sizin işe alınacağınız pozisyonda başarılı olmak isteğinizi çok daha net olarak anlayacaktır. Ayrıca, işverenden bu sorular sayesinde yeteri kadar geri dönüş almanız, ileride kendinize çizeceğiniz yolu daha bilinçli bir şekilde biçimlendirmenizi sağlar. Uzun vadede pozisyonun geleceğini görmenize ve ona göre davranmanıza katkı sağlar.

 1. İşe alım süreci ile ilgili sorular

İş görüşmesi bitmek üzere…Tam bu noktada sormanız gereken soru işe alım sürecinin nasıl olacağıdır. İşverene veya insan kaynakları uzmanına aşağıdaki soruları sormanız, işi gerçekten almak istediğinizi gösterir.

 • Bundan sonraki süreç nasıl olacak?
 • Bu pozisyon için kaç kişi işe almayı planlıyorsunuz?
 • İşe alım sürecinde benden beklediğiniz / yapabileceğim şeyler var mı?
 • Pozisyonun durumunu kontrol edebilmem için önerebileceğiniz en iyi yol nedir? Mail, telefon vb.?

Yukarıdaki sorular işe alım sürecinde olduğunuzu düşündüğünüzü karşınızdakine iletir. Mülakat bitiminde ve sonrasında, işveren ile iletişiminizi sürdürme çabanız, diğer çoğu adayın yapmayacağı bir şeydir ve sizi bir adım öne çıkarır.

Birini işe alma süreci zaman ve para açısından şirketlere bir maliyet doğurur. Bu yüzden işverenler iş görüşmelerinde ince eleyip sık dokurlar. En doğru çalışanı bulmak için çaba harcarlar. Sorularını bu amaç ile size yöneltirler.

Siz de işverene soracağınız sorularla işi ve şirketi daha iyi anlamaya başlarsınız. Ayrıca bu sorular size faydalı olduğu kadar, işverene de faydalı olacaktır. Sorduğunuz sorular işverenin kafasındaki sorulara cevap olma özelliği bile taşıyabilir.

Mülakatlarda soru sormayan, meraksız kişilerden olmayın ve sorduğunuz sorularla da bu iş için en doğru adayın siz olduğunu gösterin.

Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg’in Bir Numaralı İşe Alım Kuralı!

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg çalışanlarını seçerken kullandığı bir numaralı kuralı Barcelona’da açıkladı.

[highlight]“Yalnızca beni işe almasını isteyeceğim insanları işe alıyorum.”[/highlight]

Peki bu ne anlama geliyor? Mark  Zuckerberg sözlerine şu şekilde devam ediyor:

[highlight]“Bir gün bazı şeyler değişirse, ben işe alacağım bu kişi ile yine çalışmak istemeliyim. Eğer bir gün Facebook popülerliğini yitirir ve yok olursa, bu kişi için / onun şirketinde çalışmaktan mutluluk duymalıyım. “[/highlight]

facebook-ise-alim-ve-mulakat

Yani bir gün Mark Zuckerberg’in yanında çalışmaya başlarsak içimizde yüce bir arzu ile işe gitmemiz gerekecek. Bu arzu, çalışmak ile ilgili. Ancak diğer taraftan da gerektiğinde lider olmakla ilgili. Mark’ın sözlerinde dikkat edilmesi gereken nokta lider olmak aslında. Sanki işin sahibi sizmişiniz gibi Mark Zuckerberg’deki arzu ile çalışmak. Aynen onun yaptığı gibi.

Aslında Facebook’un başındaki adamın bu sözleri çok yabancı değil. Birçok işveren ve insan kaynakları uzmanları işe alımlarda, iş görüşmelerinde adayların işi ne kadar istediklerini anlamaya çalışırlar. Gerektiğinde lider olabilecek, sorumluluk alabilecek doğru kişiyi bulmaya çalışırlar. Bu yüzden istemediğiniz bir yere, istemediğiniz bir pozisyon için iş başvurusu yapmamalısınız.

Bu yetkinliğin daha önce yönetici ya da müdür olarak çalışmak ile bir ilgisi yoktur. Unutmayın ki liderlik vasfı sadece özgeçmişte yazanlarla değerlendirilebilecek bir şey değildir. Özgeçmişinize yazdığınız yönetim kadrosunda yer aldığınızı gösteren referanslarınız haricinde nasıl bir karakterinizin olduğu da önemlidir. En iyi liderler saygıdeğer ve kişiliklerinde bu bütünlüğü gösterebilen, işini sonuna kadar sahiplenen kişilerdir. Kendileri için değil daha çok başkaları için düşünebilen ve gerektiğinde doğru kararı verebilen kişilerdir. Bundan zevk alan kişilerdir. Daha iyisini yapmak için uğraşan kişilerdir. Bunların bir özgeçmişte ifade edilebilmesi zor ancak siz kendinize bu konularda inanıyorsanız o halde harekete geçmelisiniz.

İyi bir liderin özelliklerini sıralamak kolay bir iştir. Önemli olan onları uygulayabilmektir. Liderlik özelliğinizi, çalıştığınız pozisyon ne olursa olsun gösterebilmelisiniz.

Zaten gerçek bir lider ruhuna sahipseniz, kendinizi bir şekilde gösterirsiniz. İş görüşmesinde ise liderlik özelliğinizi ifade etmenin yolu örnek bir olay üzerinden gitmektir. Bu örnek olay tüm liderlik sıfatlarını gösteren bir olay olmalı. Hikayeniz yapmacık olmamalı ve mutlaka gerçekleri yansıtmalı.

Mark Zuckerberg’in işe alım kuralından yola çıkarak tavsiyelerimizi sizinle paylaştık ve liderlik vasfının önemine dikkat çektik. Ancak şu da bir gerçek ki, her işveren işe alacağı kişide buna dikkat etmeyebilir. Yine de muhtemel patronlarınıza muhteşem bir lider olabileceğinizi gösteremeseniz bile, muhteşem bir iş arkadaşı olacağınızı gösterebilirsiniz.

Facebook ofis fotoğrafları için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Başvurusu Yaptınız Ama Sizi Arayan Olmadı Mı? İşte 6 Nedeni

Bir iş arıyorsunuz ve iyi bir bulmak için uğraşıyorsunuz. Her yere CV’nizi gönderdiniz ancak işverenler size bir türlü geri dönmüyorlar. Bu duruma çok fazla rastlarız ve olumlu ya da olumsuz bir cevabın neden gelmediği hakkında düşünürüz. Belki de cevap gelmiştir ama sizin gözünüzden kaçan bir yerdedir.

Öncelikle her yeri kontrol ettiğinizden emin olun. Kontrol edeceğiniz yerler; e-mailiniz, postanız, faxınız, telefonunuz, sesli mesajlar, iş başvurusu yaptığınız yerin web sitesi… Eğer buralarda bir cevap bulamadıysanız, neden işverenlerin size geri dönmediklerini merak edebilirsiniz.

is-basvurusu-sonrasi-neden-aramiyorlar

İş Başvurusu Yaptınız. Peki, Sizi Neden Aramıyorlar?

Şimdi neden sizi aramadıkları hakkında konuşmaya başlayalım.

 • İletişim bilgileriniz doğru değil.

Özgeçmişinizdeki iletişim bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Tüm iletişim adreslerinizi tekrar gözden geçirin. Bir değişiklik olduğunda güncellemeyi unutmayın. Ayrıca tüm iletişim adreslerinizi özgeçmişinize koymayı unutmayın.

 • İş başvurunuzda ön yazınız eksik.

Ön yazı veya açıklayıcı mektup adayların işverene eğitimini ve ilgi alanlarını kısaca anlatabildiği bir prosedürdür. İşverenler ön yazılara dikkat ederler çünkü ön yazılar onların zaman kaybetmesini önler. İnsan Kaynakları uzmanları genellikle özgeçmişinize göz gezdirmeden önce, ön yazınıza bakarlar ve iş ile siz arasında bir bağlantı kurarlarsa özgeçmişinize yoğunlaşırlar. Ancak eğer ortada bir ön yazı yoksa, işveren CV’nize bakmamış bile olabilir. Bu yüzden mutlaka bir ön yazı hazırlayın ve bu ön yazının işvereni ikna etmesi gerektiğini unutmayın.

 • İşin gereklilikleri ile sizin yetenekleriniz arasında bir ilişki kurulamadı.

İşverenin anlayacağı dili kullanın. Bilinmedik kavramlardan işin sizden istediklerinden farklı şeylerden bahsetmeyin. Net bir şekilde yetenekleriniz, özellikleriniz, eğitiminiz ve deneyimleriniz ile işin nasıl bağdaştığını anlatın. Kolay takip edilebilir olması için CV’nizde bazı numaralandırmalar kullanabilirsiniz.

 • İş başvurusu hakkındaki yönlendirmeyi doğru şekilde takip etmediniz.

Okumadınız mı? Ya da anlamadınız. Ya da dikkate almadınız. Sizin hakkınızda işverenlerin aklında soru işaretleri oluştu. Çünkü iş ilanında başvurunun nasıl yapılacağı anlatılmışken, siz orada belirtildiği gibi bir başvuruda bulunmadınız. Doğal olarak işveren de sizden bazı konularda şüphe etti. Bu yüzden geri dönüş almadınız. Daha dikkatli bir şekilde iş ilanlarındaki yönlendirmeleri okuyup yerine getirerek iş başvurusunda bulunmalısınız.

 • İş başvurunuzu takip etmediniz.

Başka bir aday ise iş başvurusunu sonuna kadar takip etti. Başka biri işvereni (insan kaynaklarını vb.) aradı ve başvurusunun ne aşamada olduğu ile ilgili bilgi almak istediğini belirtti. İnternetten başvuru yapan biri aynı zamanda başvurusunu elden teslim etti, postaladı vb. Yani iletişim becerilerinin iyi olduğunu bir şekilde gösterirken, aynı zamanda şirkete ve pozisyona olan ilgisini göstermiş oldu. Bilgisayar veya telefon başında bir cevap gelmesini beklemeden kendileri sordular. Muhtemelen bir iş teklifi aldılar.

 • İşveren başvurunuzu tekrar gözden geçirmek istiyor veya çoktan kararını verdi ve sizi işe almak istemiyor.

Rahat olun. İşe alım süreci aslında sizin için olduğu kadar işverenler içinde zor geçiyor. Yeni bir çalışan bulmak, onu eğitmek, işi öğretmek masraflı bir süreçtir. Bu yüzden işverenler seçecekleri kişi hakkında uzun süre düşünüp karar verirler. Sürecin yavaş işlediğini düşünebilirsiniz ancak durum işveren tarafında da aynıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz adımları uygulayın ve sakin olun. Başvurularınızın takibi için iyi bir plan hazırlayın ve bu planı belirli aralıklarla uygulayın.

İşverenlerin Mülakatlarda Duymak İstedikleri 5 Cümle

Hepimiz bir iş görüşmesine gittiğimizde işverenin bizde nelere dikkat ettiğini merak ederiz. Eğer bunu bilebilseydik, mülakatlarda işe alınmamızda doğrudan etkili olacak bir şeyler söyleyebilirdik. İşe alınma şansımızı arttıracak cümleler kurardık.

Aşağıdaki 5 madde ile, işvereni işe alınabilecek en uygun kişi olduğunuza ikna edecek ipuçlarını özetlemeye çalıştık.

isverenlerin-mulakatta-duymak-istedikleri

İşverenlerin Mülakatlarda Duymak İstedikleri!

 • Aynı şeyi / işi iki kez söylettirmeyeceğim.

Her işveren çalışanlarından bazı işleri yapmasını isterler ve bunların en kısa sürede yapıldığını görmek isterler. Size verdikleri görevin yerine getirilmediğini görmeleri sonucu, tekrar aynı şeyi yapmanızı istemeleri işverenin hoşuna gitmez. Bu istekleri sürekli tekrar ettirmeyeceğinizin sözünü vermeniz bu yüzden önemlidir. İş görüşmesinde bunu belirttiğinizde işverenlerin dikkatini çekersiniz.

 • Verilen Görevi / işi Mükemmel Bir Şekilde Yerine Getireceğim.

Tüm işverenlerin duymak istediği şey budur. Görev veya iş ne olursa olsun. Bunu en iyi şekilde yapacağınıza dair söz verebilmelisiniz. İşverenler bunu bekler. Mülakat sırasında bu tarz mesajlar vermeniz önemlidir.

 • İnsan İlişkileri İyi Biriyimdir, İnsanlarla Kolay Anlaşırım.

İşverenlerin duymak isteyecekleri diğer şey de budur. Her ne durumda olursanız olun, her zaman iyi bir takım oyuncusu olabilmelisiniz. İşverenin otoritesini gölgede bırakmayacak, karışıklığa ve problemlere neden olmayacak şekilde olayları çözüme kavuşturabilecek bir iletişim becerisine sahip olmalısınız.

 • Bir Şeyin Doğrusunun Nasıl Yapılacağını Kolayca Öğrenebilirim, Hızlı Öğrenme Yeteneğim Vardır.

Eğer bir şeyi yapamamış veya yanlış yapmışsanız, bu durumu kabullenebilmelisiniz. Duruma hem eleştirel hem de yapıcı bir şekilde bakabilmelisiniz. Yanlışınızı görüp ondan ders çıkarıp sorunu çözebilmelisiniz. Doğru şekilde nasıl yapılacağını öğrenebilecek yapıya sahip olmalısınız. Örneğin kendi alanınızda bir yenilik yapılmış ise kendinizi-yeteneklerinizi kolayca güncelleyebilmelisiniz.

 • Sadık Bir Çalışanım.

İşveren hakkında olumsuz konuşmayacaksınız, işinizi görevinizi yerine getirmek için gereken her şeyi yapacaksınız. Bir işveren için çalışırken, onun en iyi çalışanı olmak için çalışacaksınız. Bu süre 1 yıl veya 10 yıl olur, farketmez. Önemli olan iş ahlakınızı bu şekilde korumanızdır. İşten ayrıldığınızda dahi eski işiniz ile aranızda sadakate dayalı güçlü bir bağ kalabilmeli. Her işveren sadık bir çalışan ister.

Stajyer çalışanlar veya yeni işe başlayan çalışanlar sadakati sürekli sorgularlar. Genellikle bu konuda gelen sorular iş yerinde uzun süre çalışmak ile ilgilidir. Ancak gerçek daha farklıdır. Sadakat sadece çalıştığınız yılların uzunluğu ile ilgili bir şey değildir. Çalıştığınız sürece işinize katkı sağlarken en iyisini yapmak için çalışacak bağlılığı hissetmenizdir. İşyerinize karşı olan duygularınızdır. Sadakat sadece orada geçirdiğiniz 10 veya 20 yıl değildir.

Yukarıdaki 5 başlıkta işverenlerin iş görüşmesinde katılımcılardan duymak istediklerinden bahsettik. Tabi ki sadece 5 cümleden daha fazlası var. Ancak yukarıdaki 5 önemli noktadan yola çıkarak, mülakatlarda işverenlerin duymak istediği diğer başlıkları da siz tahmin edebilirsiniz.

İş Görüşmesinde Yalan Söylediniz ve Yakalandınız!

Özgeçmişiniz daha uzun daha dolu gözüksün diye çalışmadığınız işleri tecrübelerinize ekleyip, mülakata gittiğinizde aslında deneyimlemediğiniz(!) deneyimlerinizi abartarak anlattınız mı? Peki, daha iyi bir maaş teklifinde bulunsunlar diye aldığınız maaşı şişirdiğiniz oldu mu?

İşe alım süreci hem aday için hem de İnsan Kaynakları uzmanları için bu kadar önemliyken, bu süreçte CV’niz ile ilgili söyleyeceğiniz bir yalan her iki taraf için de zaman kaybına neden olabilir. Söyleyeceğiniz yalanlarla asla yüzleşmeyeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tüm söylediklerinizin ortaya çıkması tahmin ettiğinizden çok daha kolay.İş görüşmesi esnasında doğru olmayan şeyleri karşınızdakine aktarmanız büyük sonuçlar doğurabilir.

Makalenin devamı için buraya tıklayınız

Üniversitede hangi bölüm iş ararken avantaj sağlar?

2014 LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları belki de hayatlarının en kritik seçim heyecanı sarmış durumda. 7-17 Temmuz arasında gerçekleşecek tercih sürecinin ardından pek çok aday kariyer yolunda ilk adımlarını atmış olacak. Şimdi adayların aklındaki en önemli soru ise mezun olduktan sonra iş bulmak konusunda hangi bölümün daha avantajlı olacağı.

yenibiris_universite_tercihleri_1

Her yıl 10 binlerce genç liseden mezun olup çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerine giriyor. Bu gençlerin bölüm tercih ederken pek çoğunun aklında ise üniversiteyi bitirdikten sonra kolay iş bulup bulamayacakları yatıyor. Çünkü her aday üniversiteden mezun olduktan sonra iyi bir ücret ve iyi bir unvanla iş hayatına başlamak istiyor.

Peki ama hangi bölümlerden mezun olan gençler sektörlerinde daha kolay iş bulabiliyor? Yenibiris.com verilerine göre bu yıl deneyimsiz gençlere en çok yer veren sektörler arasında ilk sıralarda perakende, turizm, hizmet, bilişim, sağlık, tekstil, gıda, çağrı merkezi ve inşaat bulunuyor. Savunma sanayi, ziraat, prodüksiyon ve denizcilik ise yeni mezun alımlarının en az yapıldığı sektörler arasında.    

En çok alım satış alanında

Üniversiteye başlayacak gençlerin, öncelikle hangi alanlara ilgi duyduklarını keşfetmeleri gerekiyor. Bunu gönüllü işler yaparak, çeşitli mesleklerden çevre oluşturarak, farklı projelerde görev alarak veya stajla deneyerek bulabilirler. Peki hiçbir fikri olmayan gençler ne yapacak? Yenibiris.com verilerine göre hemen bütün sektörlerde en çok eleman aranan iş alanının satış olduğu görülüyor. Şirketlerin gözde çalışanlarını iyi satışçılar oluşturuyor. Bilişim sektöründeki pozisyonlarda da ciddi bir açık söz konusu. 2014 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıların da istihdam alanında en çok hareketlilik beklenen sektörü olacak. Özellikle web ve mobil yazılım bilişimde başı çekecek. Birleşme ve satın almaların devam ettiği ve kullanıcı sayısının 10 milyonu geçmesi beklenen e-ticaret sektörü de alımlarını hızla sürdürecek sektörlerin başında. Satış temsilcisi, çağrı merkezi elemanı, yazılım uzmanı, banka pozisyonlarının da önümüzdeki dönemlerde popülerliğini sürdürmesi bekleniyor.

Dijital işlerin geleceği parlak

Son yıllarda dijital pazarlamadan yazılım mühendisine, web tasarımdan arama motoru optimizasyonu uzmanına kadar çeşitli dijital işler gençlerin ilgi alanında. Ve bu alanda büyüyen bir pazar mevcut. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda tercihini bu sektörden yana kullanan gençlerin iş bulma konusunda daha rahat olacağı görülüyor.

Yeşil işler yaygınlaşacak

Bir başka potansiyel ise yeşil işlerde. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın geçtiğimiz ay açıkladığı rapora göre dünya genelinde yenilenebilir enerji alanında çalışan sayısı yüzde 14 oranında artarak 6.5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Çin, bu alanda en fazla eleman alımı yapan ülke konumunda. Güneş enerjisi üretimi, başı çekiyor. Küresel iklim değişikliği konusunda farkındalığın artması, çevreci, doğal kaynakların kullanımının özendirilmesiyle Türkiye’de de yeşil işlerin yaygınlaşması bekleniyor.

İngilizce dışında dil bilmek avantaj

Üniversiteye giren gençlerin İngilizce dışında ikinci hatta üçüncü bir dil öğrenmeleri mezun olduktan sonra büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü özellikle inşaat sektöründe yatırımların artması, yerli firmaların dışa açılması, yurtdışı projeler gibi sebeplerle işletmeler, İngilizce dışında Çince, Rusça, Arapça gibi dil bilen özellikle uzman ve mühendislere ihtiyaç duyuyor. Yeni mezun gençlerden hedefi ve vizyonu olan, üniversite yıllarında staj ve iş deneyimi edinmiş, seçtiği alanda kendini sürekli geliştiren, şirkete yapabileceği katkıları önceden düşünmüş, iş için istek ve tutku duyanlar önde olacak.

Başvurulan hangi pozisyonlar tercih ediliyor?

Yeni mezunlar tarafından Yenibiris.com’a yapılan başvurularda en çok tercih edilen pozisyonlara baktığımızda ise Gişe Destek Yetkilisi (Yarı zamanlı), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Muhasebe Elemanı, Satış Temsilcisi ve Mağaza Satış Danışmanı’nın ilk sıralarda olduğu görülüyor. Bu pozisyonların tercih edilmesindeki başlıca neden ise yeni mezunların kariyerlerini şekillendirirken, ilk tercihlerini deneyim de kazanabilecekleri pozisyonlardan yana kullanmak istemeleri.

Kendinizi İyi Tanıtın

Karşınızdakine duymak istediğini verebilmek için kişisel özelliklerinizi yeterince iyi aktarmanız ve güven vermeniz gerekir. İş görüşmesini bir pazarlama süreci olarak ele alın. İşte size kendinizi en iyi şekilde tanıtmanın ipuçları… 

Dünyadaki milyonlarca deneyimli, başarılı ve hırslı insan arasında ayakta kalabilmek ve istediğiniz gibi yaşayabilmek için ne yapmanız gerekir? İş görüşmesinde oturduğunuz sandalye bir önceki adayın sıcaklığını hala koruyor olabilir. Çünkü az önce orada o işi gerçekten isteyen, motivasyonu yüksek biri ya da kendisinin şirkete çok şey katacağından çok emin bir kişi oturmuş olabilir.

Orada bulunmuş olan kişi sosyal hayatında başarılara imza atmış ya da okulundan en iyi dereceyle mezun olmuş da olabilir. Az önceki kişinin başka bir kopyası da dışarıda sizin iş görüşmenizin bitmesini bekliyor büyük olasılıkla.

İşte şimdi, sizden önce belki 20 kişiyle aynı görüşmeyi yapmış olan işe alım uzmanının karşısında heyecanlı bir şekilde oturuyorsunuz. Diğerlerini unutturmak ve sizi işe almasını sağlamak için bu kişiyi nasıl ikna edersiniz?

Bu aşamada 3 faktör ortaya çıkar: hazırlık, iş görüşmesinde nasıl davranılması gerektiğine dair genel bir anlayış ve en önemlisi yaratıcı olabilmek. Görüşmeciye duymak istediğini verebilmek için kişisel özelliklerinizi yeterince iyi aktarmanız ve güven vermeniz gerekir. İş görüşmesini bir pazarlama süreci olarak ele alın. İşte size kendinizi en iyi şekilde tanıtmanın ipuçları…

[button color=”red” size=”small” link=”http://bit.ly/1poH5hK” target=”blank” ]Devamı İçin Tıklayın![/button]

Türkiye, bölgedeki en aktif işe alım beklentisi hızıyla dikkat çekiyor

Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre Türkiye’deki işverenler 2014 3. çeyreğinde sağlıklı bir istihdam piyasası öngörüyor. En yüksek istihdam beklentileri Üretim ve İlaç sektöründen geliyor. Gerek dünya genelinde gerekse de EMEA bölgesinde Türkiye, en olumlu istihdam beklentisine sahip ülkeler arasında yer alıyor. 

ManpowerGroup tarafından her çeyrek hazırlanan Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 2014 üçüncü çeyrek istihdam öngörüleri açıklandı. Türkiye’den 1.000 temsilci işverenin katıldığı ankete göre, Türkiye’deki istihdam görünümü sağlam duruşunu koruyor ve önceki çeyreğe göre sabit kalıyor. Türk işverenler 2014 3. çeyrek için sağlıklı istihdam planları bildiriyorlar. İşverenlerin %33’ü personel sayılarını artırmayı planlarken, %7’si azaltmayı ve %58’i ise herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını söylüyor. Bu öngörüler paralelinde Türkiye’de 3. çeyrek için Net İstihdam Görünümü 26% olarak belirtiliyor. Türkiye’deki Görünüm yıldan yıla yüzde 2 puan artıyor.  

2014 Üçüncü Çeyrek Türkiye Net İstihdam Görünümü: +%26 

  Artış Düşüş Değişiklik Yok Bilmiyorum Net İstihdam Görünümü
  % % % % %
2013 2. çeyrek 37 9 54 0 +28
2013 3. çeyrek 31 7 62 0 +24
2013 4. çeyrek 29 11 58 2 +18
2014 1. çeyrek 25 9 65 1 +16
2014 2. çeyrek 33 7 59 1 +26
2014 3. çeyrek 33 7 58 2 +26

En iyimser işe alım planları İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden geliyor. Önceki çeyreğe göre, işverenlerin istihdam planları beş bölgenin dördünde zayıflıyor. Marmara’daki görünüm yüzde 5 puan düşerken Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yüzde 2 puanlık düşüşler var. Öte yandan, istihdam artışı beklentileri açısından Karadeniz bölgesinde yüzde 10 puan gibi kayda değer bir yükselme göze çarpıyor. 

  Net İstihdam Görünümü
EGE +27
KARADENİZ +28
İÇ ANADOLU +29
MARMARA +25
AKDENİZ +21

11 sektörün tümünde, işverenler 2014 3. çeyreğinde çalışan sayılarında bir artış olacağı öngörüsüne sahip. En güçlü istihdam piyasası, sırasıyla +%42’lik ve +%40’lık Net İstihdam Görünümlerle, Üretim ve İlaç sektöründeki işverenlere ait. Bunun ardından  Elektrik, Gaz ve Su ile Restoran ve Otelcilik sektörleri geliyor ve her iki sektörde de +%32’lik sağlam bir Görünüm hakim.

Haziran-Eylül 2014 dönemi istihdam beklentilerini değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoglu: “Geçen çeyrekte olduğu gibi, istihdam planları senenin ilk aylarına kıyasla ciddi anlamda yüksek seyrini sürdürüyor” diyerek şu görüşlerini ekliyor: “Türk işverenler tarafından birinci çeyrekte ertelenmiş olan işe alımların, üçüncü çeyrekte yeniden gündeme geleceğini gözlemliyoruz. Devam eden iç talebi karşılamak ve kur etkisi ile ihracatı artırmak isteyen Türk işverenlerin üretime daha fazla yönelmesinden dolayı mutluyuz. Üretim alanındaki istihdam artışı beklentisi, üretimin yoğun olduğu İç Anadolu bölgesinden geliyor. Karadeniz’de ise ertelenen yatırımların bir dönem gecikmeli olarak hayata geçtiği fark ediliyor.”

Hatipoğlu, faizlerin düşmesi ve kur etkisi ile daha cazip hale gelen üretim alanındaki yatırım artışlarının istihdamı olumlu etkileyeceğinin altını çiziyor ve ekliyor: “Bundan da önemlisi üretim artışının takip eden dönemlerde diğer sektörlere de olumlu yansımasını bekliyoruz. İlaç sektörü yeniden bir atağa geçiyor. Bu sektörde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Özellikle 4.çeyreğe şimdiden yatırım yapan ilaç sektörü beklentilerini karşılarsa istihdam artışı ilerleyen dönemlerde de devam eder.” İlaç sektörü işverenleri, araştırmanın Türkiye’de ilk kez yapıldığı 2011’in 1. çeyreğinden bu yana en güçlü işe alım planlarını bildiriyor.

Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım beklentileri 11 sektörün yedisinde zayıflıyor. En önemli düşüş, yüzde 8 puanla Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründen geliyor. Hatipoğlu bu tabloyu “mevsimsellikten doğan balık ve av yasakları” olarak açıklıyor.

    Net İstihdam Görünümü
Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +15  
İnşaat +30  
Elektrik, Gaz ve Su +32  
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +20  
Üretim +42  
Madencilik +22  
Kamu ve Sosyal Hizmetler +21  
Restoran ve Otelcilik +32  
Ulaştırma, Depo ve İletişim +20  
Toptan ve Perakende Ticaret +22  
İlaç +40  

 

Küresel işe alım planları geçen çeyreğe göre biraz hız kesiyor

Genel olarak tahminler, 2014’ün 2. çeyreğine kıyasla tüm dünyada çoğunlukla daha zayıf olsa da, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında daha güçlü bir tablo çiziyor. 

Küresel istihdam piyasası genelinde işe alım planlarının kararlı bir çıkış göstermesi sayesinde, iş arayanların yararlanabileceği fırsatların olumlu olmaya devam etmesi bekleniyor. İkinci çeyrekte 42 ülkenin 38’inde artış gösteren istihdam seviyelerinin, bu çeyrekte 42 ülke ve bölgenin 37’sinde yükselmesi bekleniyor. Dünya çapında en güçlü işe alım planları ise Hindistan, Tayvan, Yeni Zelanda, Türkiye ve Singapur’daki işverenler tarafından bildiriliyor. En zayıf -ve tek olumsuz – üçüncü çeyrek tahminleri, İtalya, Belçika, Fransa ve Hollanda’daki işverenler tarafından ifade ediliyor. 

Türk işverenler EMEA’daki en iyimser beklentilerine sahip

Bölge genelindeki üçüncü çeyrek sonuçlarına göre bölgedeki istihdam beklentileri karmaşık bir tablo sergiliyor. Nisan-Haziran döneminde 24 ülkeden 21’inde Görünümler olumlu iken, son ankette, bu oran 24 ülkeden 19’u olarak beliriyor. Geçen çeyreğe göre Görünümlerin sadece altı ülkede iyileştiği gözlenirken, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 20 ülkede iyileştiği gözleniyor. EMEA bölgesinde üçüncü çeyrek işe alım planları yine Türkiye’de en güçlü olurken İtalya, art arda beşinci keredir en zayıf istihdam görünümünü bildiriyor. 

Bölgede bazı ülkelerde hakim olan uzun sureli kötümser durgunluk dönemi sonrası Yunanistan, İrlanda ve İspanya’dan gelen yeni tahminlerle, işveren güveninin istikrar kazandığı dikkat çekiyor. 

Rapor boyunca kullanılan “Net İstihdam Görünümü¨” ifadesi, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü¨ bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır. 

Bir sonraki Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması’nın sonuçları 9 Eylül 2014 tarihinde açıklanacak ve 2014’ün son çeyreğine dair işe alım beklentilerini gün yüzüne çıkaracak. Manpower İstihdam Görünümü araştırması Manpower temsilciliği olan ülkelerde ücretsiz olarak sağlanabiliyor.