Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Mülakatlarda Sizi Öne Çıkartacak Liderlik Özellikleri

Neredeyse her iş görüşmesinde, iş arama ve işe alınma sürecinde hemen herkes liderlik vasıflarına sahip olmanın öneminden bahseder. Ancak nedir bu liderlik özellikleri? Lider olarak doğmak mı gerekir, yoksa liderlik özelliği sonradan edinilebilir mi?

mulakat-liderlik-ozellikleri

Kişi hangi özelliklerle doğmuş olursa olsun belli kalıplara dikkat ederek, kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak, güçlü yönlerini daha da güçlendirerek içinde az ya da çok var olan liderlik vasıflarını besleyebilmektedir. Aslına bakılırsa hemen herkes bir topluluk içinde sözü dinlenebilsin, fikirleri önemsensin ister. Ancak bazıları bu isteğini nerede, nasıl dışa vuracağını bilemez. İşte bu liderlik özelliklerini edinmek ve kullanabilmek için de bazı genel geçerli kalıplar bulunmaktadır. Kişi bu niteliklerini besleyerek kendi gücünün farkına varabilir ve bu gücü iş görüşmelerinde daha fark edilir kılabilir.

• Bir lider kesinlikle kişisel bir vizyona sahip olmalıdır
Bir iş görüşmesinde, işverenlerin adayda aradığı en önemli özelliklerden birisi kesinlikle açık ve net bir vizyondur. Aday şu an hangi aşamada olduğunun, işe alınırsa tam olarak ne yapmak, neleri başarmak istediğinin farkında olmalıdır. Adayın başvur yaptığı bu işle birlikte tam olarak neye ulaşmayı hedeflediği, alanında nasıl bir büyüme istediği işe alım uzmanları için önemlidir. Bununla birlikte aday işe alınırsa bu şirkete neler katabilir, şirketi markalaştırmak adına neler yapabilir gibi soruların yanıtı işverenlerin algılarını yönlendirir. Bu bağlamda adayın işverenlere hem bu hedeflerini göstermesi hem de bunlara nasıl ulaşmayı düşündüğünü de anlatabilmesi, onları bu konuda ikna edebilmesi gerekmektedir.

• Liderler işine odaklanır ve disiplinli çalışır
Güçlü bir lider olduğunu, olabileceğini işverene göstermek isteyen adayın mutlaka işine ne kadar iyi odaklanabileceğini de hissettirmesi önemlidir. Bu düzlemde gerçek bir liderin iş söz konusu olduğunda disiplinden ödün vermediğinin de altını çizmekte fayda vardır. İş görüşmeleri ile ilgili öneriler veren makalelerin çoğunda mülakat esnasında adayın güler yüzlü, pozitif bir tavır takınmasının gerekliliğinden bahsedilir. Ancak bu tüm görüşme boyunca adayın sempatik olmaya çalışacağı anlamını taşımamaktadır. İş verenlerin yönelttiği soruları dikkatle ve ciddiyetle dinlemek, kafasının karışmasına izin vermeden tam konsantre bir şekilde sorulara yanıt vermek adaya artı puanlar getirecektir.

• Liderler güven verirler ve değerlere sahiptirler
Liderlik özelliğini beslemek ya da ön plana çıkarmak isteyen kişilerin disiplinli olmaları gerektiğinden bahsedilirken kesinlikle katı ve değişmez olmak kast edilmemektedir. Aksine işine odaklı, disiplinli kişilerin aynı zamanda birlikte çalıştıkları kişilere de güven vermeleri önemlidir.

Bu bağlamda iş görüşmesinde adayların tutarlı ve en doğru yanıtları vermeleri, işe alım uzmanlarıyla konuşurken göz temasından kaçınmamaları olumlu etki bırakacaktır. Ayrıca pek çok mülakatta karşılaşılan sorulardan birisi olan “sizin için olmazsa olmaz, değişmez değerler nelerdir” tarzındaki sorulara mutlaka mantıklı bir yanıt verilmelidir. Zira değişmez değerleri olmayan kişilerin güvenilir olmadıkları izlenimi doğarken, rüzgara göre şekil alabilen kişilerle çalışmak çok da tercih edilmez. Bu sebeple dürüstlük, dakik olma, sadakat gibi değişmez kural ve değerlerinden ödün vermediğinin altını çizen adayın işe alınma şansının daha yüksek olacağı söylenebilir.

• Lider olmak başarıyı da başarısızlığı da paylaşabilmeyi gerektirir
Bir kurumda çok sayıda kişi ile birlikte çalışmak isteyen kişinin kurum kültürünü ve bir takımın parçası olmayı özümsemiş olması gerekmektedir. Her hangi bir firmada en üst, orta ya da en alt kademede çalışan herkes o kurumun bir parçasıdır. Bu bakımdan bir kurumda işe girmek isteyen kişinin, işverenlere o takımın sorunsuz bir üyesi olabileceğini, başarıda ya da başarısızlıkta sorumluluk alabileceğini gösterebilmesi önemlidir.

Liderlik özelliklerini taşıyan kişi başarı durumunda kimin etkili olduğunu düşünmeksizin kurum adına sevinebilecek, başarısızlık durumunda da yine kimin suçlu olduğunu düşünmeksizin sorumluluk alabilecek karakterdedir. İşte bu sebeple mülakatlardaki sorulara yanıt verilirken de “ben” değil “biz” kavramını ön plana çıkarmaya çalışmak faydalı olacaktır.

• Liderler için insancıl yaklaşım ön plandadır
İş dünyasında katı kurallar hakimdir, çoğu zaman despot olmak kazandırır. Ancak liderler ya da lider olmak isteyenlerin insanlarla çalıştıklarını ve oradaki herkesin eşit derecede insan olduğunu akıldan çıkarmamaları gerekmektedir. Liderler insani duygularını asla geri plana atmazlar, özümserler ve kurumda çalışan herkesi insancıl yaklaşımla kucaklama eğilimindedirler. İyi bir lider olmak isteyen ve bu yönünü güçlendirmek isteyen kişilerin karşılarındakileri olduğu gibi kabullenip dinleme, anlama eğilimi göstermeleri beklenir.

İşte tüm bunları mülakat sırasındaki kısıtlı süre içinde karşıya geçirebilmek önemlidir. Bu bağlamda sorulan “tuzak” sorulara en uzlaşımcı, en insancıl yanıtlar verebilmek gerekir. Zira bir kurumda başarı öncelikle karşılıklı saygı, olumlu tutum ve insancıl yaklaşımla mümkün olacaktır.

• Liderlerin mizahi yönleri güçlüdür
Liderler, bir olaya birden fazla açıdan yaklaşabilen ve olumlu özellikler bulabilen kişilerdir. Disiplinli, karmaşık, gergin iş ortamlarında hem işini doğru yapacak hem de olaylara pozitif yaklaşıp etrafındakileri gülümsetecek iş arkadaşlarına herkesin ihtiyacı vardır. Mizah gücü ve pozitif yaklaşım bazılarının genlerinde vardır. Çocukluğundan itibaren böyle olan kişilerle karşılaşmak mümkündür. Ancak bu özelliklerin sonradan da kazanılabiliyor olması çok önemlidir. Ev ve aile ortamındaki olaylara, iş yaşamına, sokaktaki karmaşaya olumlu bakabilmek ve kendini kültürel anlamda geliştirmek kişinin mizahi yönünü de güçlendirecektir.

Bu bakımdan kişisel gelişim eğitimlerine katılmış, buna dair kitaplar okumuş, gündemin ve tam olarak ne durumda olduğunun, kendinin farkında olan kişiler olaylara mizahi açıdan yaklaşabileceklerdir. Bu da mülakat sırasında ortamı yumuşatacak ve bakışları olumlu kılacaktır.