Mübaşirlik Mülakat Soruları

Mübaşirlik mülakat soruları kendi içerisinde belirli bir puanlama içerisinde dağılmıştır. Buna göre mübaşirlik sözlü sınavlarında sorulan mülakat soruları puan dağılımı şu şekilde sıralanır:

 • Atanacağınız kadronun gerektirdiği mesleki bilgi: 40 puan
 • Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi: 20 puan
 • Genel Kültür: 20 puan
 • Konuları kavrama ve ifade etme yeteneği: 20 puan

olarak toplamda 100 puanlık bir sözlü mülakat yapılmaktadır. Sözlü sınavdan başarılı olarak ayrılmanız için toplamda 70 puan almanız gerekmektedir.

Mübaşirlik mülakatları için bulduğunuz ya da ulaştığınız soruları ezberlemenize gerek yoktur. Sorular her mülakatta farklı olarak seçilebilir. Ancak yine de bu mülakatlara gitmeden hazırlık yapmanız açısından sorulara göz atmanız faydalı olacaktır.

Mübaşirlik mülakat soruları arasında mutlaka karşılaşacağınız soru: “Mübaşirin kalemdeki görevi nedir?” sorusudur. Bu soruya cevap verdikten sonra atanacağınız kadronun gerektirdiği mesleki bilgiler ile ilgili sorular yöneltilecektir.

Aşağıdaki listede sizler için araştırarak derlediğimiz Mübaşirlik Mülakat Soruları‘nı görebilirsiniz.

Mübaşirlik Mülakat Soruları

 • İnkılâpları Sayınız
 • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Ne zaman verilmiştir?
 • Bölge İdari Mahkemeleri’nin Görevleri Nelerdir?
 • Zabıt Katibinin görevleri Nelerdir?
 • Takriri Sükûn Kanunu Nedir?
 • Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Bulmuştur?
 • Türkiye’nin Barajlarını Sayınız
 • Anayasa Mahkemesi Hangi Davalar İle İlgilenmektedir?
 • Dünyaya En Yakın 3 Gezegen Hangisidir?
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlkeleri Nelerdir?
 • Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Yıldızlar Neyi İfade Etmektedir?
 • Danıştay Hangi Davalar İle İlgilenmektedir?
 • İdari Mahkemeler Hangi Davalar İle İlgilenmektedir?
 • İstiklal Marşı’nın Bestecisi Kimdir?

Bu soruların sorulacağı kesin değildir. Ancak sorulara dikkatli bakıldığında, sizin genel kültürünüzü ve mahkemelerin hangi alanlarda görev yaptıklarını merkezine alan sorulardır. Bu sebeple mübaşirlik mülakatları öncesinde hem genel kültür hem Atatürk İlke ve İnkılapları hem de mahkemelerin yetkileri ve görev alanları konularında hazırlık yapmanız, size büyük fayda sağlayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *