Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alımı ile ilgili başvuru ve diğer bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Avrupa Birliği Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ/PROGRAMI ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Profesör 1 Dinler Tarihi alanında Doçent olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Profesör 1 İşletmelerde rekabet, organizasyonel iklim ve inovasyon konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 Atıksu arıtma tesislerinde mikrokirleticilerin saptanması ve ileri oksidasyon yöntemleri konularında SCI yayın sahibi olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bil.Ulus .İlişk.(İngilizce) Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası ilişkiler teorileri, küreselleşme, Türkiye’nin dış politikası ve uluslararası ilişkiler analizi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Profesör 1 Matbaa Tekonolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Lisans üstü eğitimini Matbaa Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamış, kağıt -mürekkep arayüzeyi, matbaa kağıt ve mürekkepleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Profesör 1 Matbaa Tekonolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Lisans üstü eğitimini Matbaa Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamış, karton ambalaj, renk yönetim sistemi, flesko baskı sistemi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Siyaseti ve Ulus.İlişk . Yrd.Doç. 1 AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında Doktora derecesine sahip olmak, AB Enerji Güvenliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Yrd.Doç. 1 Sigortacılık ve Finans alanında çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1 Uluslararası hakemli dergilerde Olimpizm ve Spor Tarihi konusunda yayın yapmış olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Temel Bilimler Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri Yrd.Doç. 1 Biyokimya bilim alanında Doktora yapmış olmak ve Oral Biyokimya konusunda deneyimli olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Temel Bilimler Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri Yrd.Doç. 1 Tıbbi Bioloji ve Genetik bilim alanında Doktora yapmış olmak ve Oral Bioloji konusunda deneyimli olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Yrd.Doç. 1 “Biyokimya” alanında Doktora yapmış olmak. Hematopoeitik kök hücre ve kanser ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Yrd.Doç. 1 “Farmasötik Teknoloji” alanında Doktora yapmış olmak. Transdermal yoldan ilaç vermede kullanılan polimerik mikroiğne teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Yrd.Doç. 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, Osmanlı Balkan İktisat Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yrd.Doç. 1 Din Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Yrd.Doç. 1 Din Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi Yrd.Doç. 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Hadis Yrd.Doç. 1 Hadis alanında Doktor olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bilişim Yrd.Doç. 1 İletişim Fakültesi mezunu olmak. İnternet Sosyolojisi konusunda Doktora yapmış olmak. Yabancı Dilden (İngilizce) en az 75 ve üzeri puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Müh. Yrd.Doç. 1 Sermaye piyasaları ve istatistik alanında çalışmalar yapmış olmak ve ekonofizik alanında Doktora yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Türkçe) Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd.Doç. 1 Bilgi toplumu, siyasal toplumsallaşma, kitlesel göçler, siyasal akımlar üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişk.(Türkçe) Uluslararası İlişkiler Yrd.Doç. 1 Siyasî coğrafya ve ABD dış politikası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ulus.İlişk .(Türkçe) Uluslararası İlişkiler Yrd.Doç. 1 Kaos, karmaşık sistemler kuramı ve toplumsal düzenler üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Yrd.Doç. 1 Yerel yönetimlerde stratejik planlama, alternatif hizmet yöntemleri, metropoliten yönetimler üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Yrd.Doç. 1 Yerel yönetimlerde iç denetim, risk yönetimi konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Yrd.Doç. 1 Yerel yönetimler üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Türkçe) Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1 Yönetimler arası malî ilişkiler, yerel yönetimlerin gelir kaynakları ve belediye bütçeleri üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 1 İnsan kaynakları yönetimi, liderlik, yönetimin demokratikleştirilmesi konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Yrd.Doç. 1 İktisat alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. KOBİ Finansman Sorunları ile Risk Sermayesi konusunda çalışmış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Yrd.Doç. 1 Bilişim alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Yeni İletişim Ortalamaları ile Tüketici Davranışı konusunda çalışmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Yrd.Doç. 1 Küresel Uydu Seyrusefer Sistemleri ile ilgili araştırma çalışmaları ve yayınları olması, Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olması.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Yrd.Doç. 1 Süper Alaşım Malzemelerinin İşlenmesi, İşlenebilirlik ve Minimum Miktarda Soğutma Sistemleri konusunda çalışmaları ve yayınları olması.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Biyolojik sistem işaretlerinin analiz ve işlenmesi, insan fizyolojik işaretleri kullanılarak nörodejeneratif hastalıkların analiz ve tespiti konusunda yayın sahibi olmak
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh.Böl. Yrd.Doç. 1 Şebekeden bağımsız rüzgar , güneş ve hidrojen kaynaklı hibrit güç sistemleri konusunda yayın sahibi olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh.Böl. Yrd.Doç. 1 Video işleme, interferometrik hassas yer değişimi ölçümleri, elektronik hassas yer değişimi ölçüm sistemleri konularında yayın sahibi olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Müh.Böl. Yrd.Doç. 1 Fiber optik jiroskoplarda ve biyomedikal sistemlerde sinyal işleme konularında yayın sahibi olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Yrd.Doç. 1 Protez el, model öngörülü kontrol, çevrimiçi parametre tahmini ve modelleme konusunda yayın sahibi olmak.
Teknoloji Fakültesi Metaluri ve Malzeme Müh.Böl. Yrd.Doç. 1 Mikrofulidik cihazı ile partiküller , kapsüller ve baloncuklar üretilmesi ve biyomalzemeler ile biyopolimerler konularında yayın sahibi olmak.