Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar 2014 – Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Iğdır Üniversitesi Profesör ve Yardımcı Doçent kadroları için öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı. İlanda başvuru şartlarını ve ilgili bölümleri görebilirsiniz.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

Iğdır Üniversitesi Profesör Alımı Başvuru Şartları

*Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Iğdır Üniversitesi Yardımcı Doçent Alımı Başvuru Şartları

*Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

*Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

*Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

*Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Unvanı Der. Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Prof. 1 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Zemin Mekaniği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak
Prof. 1 1 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Elektrik Mühendisliği Alanında Doçent olmak
Yrd. Doç. 2 1 İkt . ve İdari Bil. Fak. İktisat   İktisat Alanında Doktora yapmış olmak
Yrd. Doç 5 1 İkt . ve İdari Bil. Fak. İşletme   İşletme ya da Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında Doktora yapmış olmak
Yrd. Doç 3 1 İkt . ve İdari Bil. Fak İşletme   İşletme Alanında Doktora yapmış olmak
Yrd. Doç. 1 1 İkt . ve İdari Bil. Fak Uluslararası ilişkiler   Siyasi Tarih Alanında çalışmış olmak
Yrd. Doç. 4 1 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Toprakta Matematik Modelleme konusunda çalışıyor olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Alanında Doktora yapmış olmak
Yrd. Doç. 1 1 Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Alanında Doktora yapmış olmak
Yrd. Doç. 3 1 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Türk Dili ve Edebiyat Alanında Doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Türk Dili ve Edebiyat Alanında Doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO     Analitik Kimya Alanında Doktora yapmış olmak