Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi farklı bölümleri için öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Açıklamada başvuru bilgilerini ve diğer detayları görebilirsiniz.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır.

Profesör kadrolarına başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek),

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyalan için Personel Daire Başkanlığımdan gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİMOALI KADRO UNVANI KADRO DERECESİ ADET İLAN AÇIKLAMASI
Ziraal Fakültesi Brfkı Koruma Fitopatoloji Profesör 1 1 Bitki Virolojisi alanında uzmanlaşmış ve bu konuda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe 8itfcileri Doçent 1 1 Bahçe Bitkileri Anabılim Dalında doçent unvanını almış olmak.
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Doçent 1 1 Peyzaj Mimarlığı Anabıhm Dalında bilimsel çalışmalar yapmak
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Doçenl 1 1 Toprak Bilimi Anabılim Dalında çalışmaları bulunmak
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Abel ve Cesaro toptanaMme konularında uzman olmak Üniversitede İngilizce ders verme yetkisi ve deneyimi olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Profesör 1 1 Elektromanyetik modelleme/tasarım. sayısal sımülasyon ve uygulamaları konularında tecrübeli ofrnak . Eğiun laboratuvan kurma deneyimme sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Biyomûhendislık   Yardımcı Doçenl 3 1 Bıyomühendtslik Anabılim Dalında doktora yapmış olmak.
Mühendistik Fakültesi Biyomûhendslık   Yardımcı Doçent 3 1 Bıyomühencfcslik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, doğal ürün kimyası konusunda yayınları olmak.
Mühendislik Fakültesi Dert Mühendisliği   Yardımcı Doçent 1   Den Mühendisliği Anabılim Dalında doktorasını tamamlamış ve Den Mühendisliği atanında yayınlar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi G>da Mühendisliği Gıda Teknolojisi Yardımcı Doçent 1 1 Gıda Mühendisliği alanında lisans. Biyomühendislik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Yardımcı Doçent 1 1 Proses ve Reaktör Tasarımı Anabam Dalında deneyimli, ingdızce ders verme yeteneğine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Tekstil MühenOslıği Tekstil Teknolojisi Yardımcı Doçent 2 1 Boya Terbiye Teknolojisi Bilim Dalında doktora yapmış ve TeksM Bitim İşlemleri ve Bitim Işlemlerininin Giyim Fizyolojisine Etkileri konusunda uzmanlaşmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İfcşkjJcr ve Tanıtım Kışilorarası İletişim Doçent 1 1 Uygulamalı iletişim alanında Doçent unvanını almış olmak İletişim, Kışılerarası İletişim. Aile iletişimi. Farklılık Yönetimi alanlarında çalışmaları bulunmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Klasik Arkeoloji Anabılim Dalında Doçent unvanını almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Fı z*i Coğrafya Doçenl 1 1 Fiziki Coğrafya Anabılim Dalında Doçent ünvanını almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ktank Bilimler Protetık Diş Tedavisi Doçent 1 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasotik Teknoloji Doçent 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Famıasötık Teknoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Farmasotik Teknoloji alanında Doçent unvanını almış olmak.
Eğitim Fakültosı ilköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Alan Eğitiminde (Fen Bilgisi) Doçenl unvanını almış olmak, bilimsel süreç becenlen ve fen eğitiminde yaratıcılık konularında çalışmaları olmak.
Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Bilimler Nükloer Bftmler Doçent 1 1 Fizik doçenti, çevresel radyoaktivite ve nükleer fizik smıülasyon yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

Diğer Akademik İlanlar için buraya tıklayınız.