Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Deniz Subayı Nasıl Olunur

Deniz Subayı Nasıl Olunur?

Denizcilik çok uzun bir geçmişe sahip, köklü, saygın bir meslektir. Bu yazımda deniz subayı olmak için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim.  

deniz-subayi-nasil-olunur

Deniz Subayı kimdir?

Asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral veya mareşal rütbelerinde bulunan askerlere subay denir. “Deniz Subayı” da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki subaylara denir.

Ayrıntılardan bahsetmeye başlamadan bu konuda en fazla merak edilen noktaya açıklık getirmek iyi olacaktır. Kadınlar, Deniz Subayı olabilmektedir. Ancak Deniz Lisesi’ne alınmamaktadırlar. Deniz Harp Okulu’na eğer tüm yeterliliği gösterebilirlerse alınırlar ve Deniz Subayı olabillirler.

Deniz Subayı Olmak için Hangi Okulu Okumanız Gerekmektedir?

Deniz Lisesi Komutanlığı öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. Lisede bu bölümü okumanız tabiki ilerde komuta kademesinde bir denizci olmak için size avantaj sağlayacaktır. Heybeliada’da bulunan bu okul, size çok genç yaşta bir denizci olarak eğitmektedir. Burdan mezun olduktan sonra ise hiçbir sınava tabi tutulmadan üniversite seviyesinde eğitim veren Deniz Harp Okulu’na devam edersiniz.

Başka Bir Liseden Mezunsanız:

Deniz Harp Okulu’na girebilmeniz mümkündür. Deniz Harp Okulu deniz subayı yetiştiren okuldur. Deniz Harp Okulu’na  doğrudan, herhangibi bir liseyi bitirdikten sonra da girebilirsiniz. Deniz Harp Okulu’na başvuru koşulları şöyledir:

“A- ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak.

2. ÖSYS Kılavuzunda Harp Okulları Genel Başvuru koşulları altıncı maddede belirtilen okul türlerinden mezun olmak.

3. Öğreniminin herhangi bir safhasında ikinci maddede belirtilen okullar dışında herhangi bir okulda okumamış olmak.

4. 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılı mezunu olmak. (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar)

5. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

Deniz Subayı Olmak İçin Sağlık İle İlgili Koşullar

1. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, derecesine bakılmaksızın herhangi bir göz kusuru (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop, astigmat vb.) bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak.

2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine sahip olduğunu ikinci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra sevk edilecekleri asker hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek.

3. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak).

Deniz Subayı Olmak İçin Yaş, Boy ve Kilo İle İlgili Şartlar

1. En fazla 20 (1994 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak (Yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır).

2. Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaşa göre boy-kilo değerleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır (Olması gereken boy-kilo ölçüleri Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir). Boy ve kilo çıplak ayakla, şort/mayo giyilmiş olarak ölçülür. Değerlendirmeler uzman doktorlarca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılmaktadır.

Ç- ÖZEL KOŞULLAR

1. Yapılacak sınav, görüşme ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjanlar içerisinde olmak.

2. Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

3. İntibak eğitiminde başarılı olmak.

4. Deniz Harp Okulu için ilan edilen “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları ikinci seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olan bu vasıftaki öğrencilere alınacak öğrenci sayısının %5’i oranında kontenjan verilir. Bu nitelikteki adaylar durumlarını belgelemek zorundadır.

D- DİĞER KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

3. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

4. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak”

Bu şartları taşıdığınızda “İkinci Seçim Aşaması”na gelmeye hak kazanırsınız. Bu aşamada okula girebilmek için önemli testleri vermek zorundasınız.Bu testler; Kişilik Değerlendirme Testi, Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik ve Görüşme Aşamalarıdır.Özellikle Bedeni Yeterlilik Testinde adayların çabukluk, çeviklik ve koordinasyonunu ortaya çıkaran tesler yapılmaktadır.