Category Archives: İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Basımı İçin Bilmeniz Gerekenler

Belgeleri henüz eline ulaşmamış olan İş Güvenliği Uzmanı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait İSG-KATİP sistemi üzerinden bir güncelleme sayfası oluşturulmuştur. Bu sayfa 8 Haziran 2014 tarihi itibariyle işleme girmiştir ve sadece 2 Temmuz 2014 tarihine kadar işlemde kalacaktır.

Bu süre içerisinde İSG-KATİP’e kayıtlı olan ancak belgeleri basılmamış olan uzmanların ve hekimlerin, bu sistemde bilgilerinin eksik ya da yanlış olup olmadığını kontrol etmesi, şahıslarına ait gerekli bilgileri güncellemeleri gerekmektedir.

is-guvenligi-uzmanlig-belgesi

Şahıslar güncelleme işlemlerini aşağıdaki adamları izleyerek yapabilirler:

  • İSG KATİP sistemine TC Kimlik Numarası ve e-Devlet Şifresi ile giriş yapılır.
  • ÇSGB giriş ekranından, giriş sekmesi seçilir.
  • Sisteme girişin ardından, güncelleme ekranı açılır.
  • Güncelleme ekranı üzerinde adayın MERNİS üzerinden çekilmiş adresi kayıtlı olarak görüntülenmektedir. (Eğer adres yanlış ise ya da güncellenmek istenirse http://www.nvi.gov.tr/Sik_Sorulan_Sorular,Sorular.html?pageindex=14 bağlantısında gerekli işlemleri tamamladıktan sonra İSG-KATİP sisteminde kimlik bilgileri yeniden güncellenmelidir.). Bu ekran üzerinde telefon e-posta gibi bilgiler girilmelidir.
  • Mezuniyet ile ilgili bölümde ise uzman kişi, mezuniyet bilgilerini eksiksiz ve kesin doğru bir şekilde girmelidir. Bu bölümde yapılan değişiklikler kabul edildiği takdirde, bir daha internet üzerinden kesinlikle güncelleme yapılamayacak, güncelleme işlemi için mezuniyet belgeleri ile şahsen başvuru yapması gerekecektir.

Güncelleme işlemini tamamlayan uzmanlar ve adayların belgeleri adreslerine gönderilecektir. 2 Temmuzdan itibaren belge hazırlama süreci tamamlanana kadar geçen süreçte, yeni başvuru kabullerinde gecikmeler olabileceği için belge almaya hak kazanan ancak belge bedelini henüz yatırmayan adayların da en kısa sürede belge ücretini yatırarak bakanlığın Genel Müdürlük Kurumsal Tahsilat hesabına belge bedelini yatırmaları ve İSG KATİP sistemi üzerinden bilgi güncellemelerini yapmaları tavsiye edilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Alımı

İş yerlerinin bakanlıkça belirlenen tehlike sınıflarına göre 1 Ocak 2014’ten itibaren iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun yanı sıra, kimi iş yerleri “diğer sağlık personeli” olarak adlandırılan sağlık görevlilerini de bulundurmak zorundadır.

diger-saglik-personeli

Diğer Sağlık Personelinden; “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte” iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder” şeklinde geçmektedir.

Diğer sağlık personeli belgesi;

A) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

B) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

C) Genel müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilir.

Diğer Sağlık Personeli Belgesinin alınabilmesi için;

*Diğer sağlık personeli sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından,

*Eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla genel müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

İbraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde genel müdürlükçe tasdiki yapılır. Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumların, şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahısların sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Diğer Sağlık Personeli Eğitim programlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların izlemesi gerektiği yol aşağıdaki gibidir:

Öncelikle başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve TC kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı yazılması gerekir. Bu yazının yanında, katılınacak eğitim programına uygun alanda eğitim aldığına dair diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ve nüfus kağıdı (üzerinde TC kimlik numarası yazılı olmalı) veya eşdeğer belge de başvuru yapılan kuruma teslim edilmelidir. (İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacak adaylar için geçerli mevcut belge gerekmektedir.)

Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde kişi başı aylık 6 dakika, tehlikeli sınıftakiler için aylık 8 dakika, çok tehlikeli sınıftakiler için aylık 12 dakikadır. 2014 yılında gelen zorunluluk ile sağlık personellerine olan ihtiyaç artmış ve bu sektörde çalışacak olanlara yeni iş imkanları doğmuştur.

Mayıs 2014 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Mayıs döneminden itibaren genel müdürlük ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

is-guvenligi-uzmanligi-sinavi

Bilindiği üzere sınav önceki dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta idi, 24 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan sınav ile birlikte sınavlar ÖSYM üzerinden yapılacak, başvurular bu kurum tarafından alınacaktır. Sınav Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Saat 9:30’da başlayacak olan sınavın süresi 90 dakikadır ve 60 sorudan oluşacaktır.             

24 Mayıs sınavı 4 sertifika alanında yapılacaktır:

1)      İş Yeri Hekimliği

2)      C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

3)      B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

4)      A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

2014 yılında sınav ücreti 120,00 TL olarak belirlenmiştir. Sınava girecek adaylar sınav ücretlerini Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden başvuru tarihleri arasında yatırabileceklerdir. Ayrıca ÖSYM’nin internet sayfasındaki “ÖDEMELER” alanında kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapılanabilecektir.

Ödeme yapılırken, ödemelerin sadece o dönem için geçerli olduğu ve başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruda bulunsalar bile başvurularının geçerli olmayacağı unutulmamalıdır.

2014 yılının Mayıs dönemi sınavı için başvurular 3-11 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. ÖSYM’nin sitesinde kaydı bulunmayan adaylar, ÖSYM’nin sınav koordinatörlüklerinden (sınav koordinatörlüklerine ÖSYM’nin sitesinden ulaşılabilinir) resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir. ÖSYM’de kaydı bulunan adaylar ise ÖSYM’nin internet adresinden  (https://ais.osym.gov.tr) TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınavda başarılı olma şartı önceki dönemlerde olduğu gibi 70’dir. Sorular aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır.

[Puan =  (Adayın ham puanı /Testteki toplam soru sayısı) x 100] 

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu

2014 yılı itibariyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere yeni sorumluluklar geldi.

50’den fazla çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.01.2014 tarihinden itibaren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında bulunan ancak 50’den az çalışanı olan iş yerleri için de aynı yükümlülük geçerli olmuştur. Bu da demek oluyor ki, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimlerine olan ihtiyaç artmıştır. Her ne kadar 23 Şubat 2014 tarihinde yapılan yükselme sınavı ile bu ihtiyaç bir miktar azalmış olsa da henüz yeterli seviyeye ulaşılamamıştır. Bu yüzden iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimleri sınavlarına olan ilgi devam etmektedir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında olup, 1-9 arasında çalışanı olan iş yerleri için yukarıda bahsettiğimiz diğer iş yerlerinin aksine yükümlülük tamamen iş yerine verilmeyecek, devlet tarafından destek sağlanacaktır. Destekten yararlanabilmek için söz konusu firmaların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Şartları

* 1 ila 9 arası çalışan tespit edilirken, İşverenin Türkiye genelindeki tescil edilmiş işyerinde 4a lı çalışanlar toplamı dikkate alınacaktır.

* İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.

* İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecek.

* Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilecektir.

* Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

* İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekecektir.

* Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekecektir.

*Kurum tarafından fiilen çalıştığı halde bildirimi yapılmamış SGK lı tespit edilmesi halinde, işveren 3 yıl destekten yararlandırılmayacaktır.

23 Şubat 2014 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınıf Yükseltme Sınavı Sonuçları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 23.02.2014 tarihinde yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı Sınıf Yükseltme Sınavı” sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinin duyurular kısmından ya da aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php

23-02-2014-is-guvenligi-yukseltme-sinavi-sonuclari

23 Şubat 2014 tarihli sınavdan sonra adaylar yanlış olduklarını düşündükleri sorulara itirazlarını yapmış ve iptal edilen sorular 10.03.2014 tarihinde açıklanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI: (2 soru iptal – 1 soru cevap şıkkı değişikliği)

A kitapçığındaki 55 numaralı soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 16 numaralı soru iptal olmuş,

A kitapçığındaki 4 numaralı soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 45 nolu sorunun iptal olmuş,

A kitapçığındaki 19 numaralı soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 60 numaralı sorunun cevap şıkkının her iki soru için de (B) yerine (D) olarak değiştirilmiştir.

 B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI: (1 soru iptal)

A kitapçığındaki 51 numaralı soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 12 numaralı soru iptal edilmiştir. 

Sınavda başarılı olan uzmanlar; katılım belgesini aldıkları eğitim kurumunun adını, eğitim tarihini ve girdikleri sınav tarihini, sınavda aldıkları puanı belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Güvenliği ve Sağlığı Genel Müdürlüğüne yazılan bir dilekçe ile uzmanlık belgelerini almak için başvuruda bulunabilirler.

Dilekçenin ekine;

  1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı veya mezun olunan üniversiteden ya da eğitim alınan kurumdan onaylı örneğini,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. Eski tarihli iş güvenliği belgelerinin aslı,
  4. Belge ücretine ait dekontu eklemeleri gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifika başvurusu için gerekli dilekçe örneğini burada bulabilirsiniz.

23.02.2014 Tarihli ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

23.02.2014 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha önce duyurusu yapılan iş güvenliği uzmanları için yükselme sınavı yapıldı. Bu sınav ile ( C )  sınıfı belgeye sahip olan uzmanlara prim günlerine göre ( B ) sınıfı yada ( A ) sınıfı; ( B ) sınıfı uzmanlara da ( A ) sınıfı belgeye sahip olma hakkı tanındı.

23 Şubat tarihli sınavın sonuçları 12.03.2014 tarihinde açıklanacak, ancak yapılan sınavın soruları ve cevap anahtarı bugün yayınlandı. Sınav sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/23022014-tarihli-csgb-is-sagligi-ve-guvenligi-genel-mudurlugu-is-sagligi-uzmanligi-sinavi-sorulari-ve-cevap-anahtari/duyuru/6694

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=23Subat2014_Sinav_Sorulari

Adaylar sorulara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının açıklanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüklerine yapabilecekler. İtirazlar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07  IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için  10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. İtirazlar 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak itiraz için, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 ( beş ) iş günü içerisinde, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile itiraz edilebilinecektir.

İyi Bir İş Güvenliği Uzmanı Olmanız İçin 5 Önemli Unsur

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev alacağınız ortamda başarılı olmak istiyorsanız bu 5 maddeyi mutlaka göz önünde bulundurmalısınız!

is-guvenligi-uzmani-olmak-icin

İyi Bir İş Güvenliği Uzmanı Olmanız İçin 5 Önemli Unsur

1.       Uzman olunan sektör ile ilgili ayrıntıları bilmek

Bir iş yerinde, iş güvenliği uzmanı olabilmeniz için öncelikli olarak o iş ile ilgili olan geçmiş tecrübelerinize değil, sahip olduğunuz uzmanlık belgeniz ile söz konusu olan iş ortamında görev alıp alamayacağınıza bakılır. Bu demek oluyor ki hangi meslekten olursanız olun, iş güvenliği uzmanlığı belgeniz varsa, hiç fikir sahibi olmadığınız bir ortamda uzmanlık görevi yapma ihtimaliniz vardır.  Böyle bir durumda önemli olan çalışacağınız ortam hakkında mümkün olduğunca çok bilgiye sahip olmaktadır. Çalışmaya başlamadan meslek ve çalışma koşulları hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız, uzmanlık görevi yapacağınız ortamda, iş güvenliği açısından o kadar çabuk yol kat edeceksiniz demektir.

2.       Sözlü değil yazılı iletişim içinde olmak

İyi bir uzman olmanın en önemli koşulu, her türlü konudan her kim ile iletişime geçiliyorsa, bu kişiler ile sözlü değil yazılı iletişim kurmaktır. Bir uzman olarak sözlü olarak söylediğiniz hiçbir şeyin resmi geçerliliği yoktur. Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda, önlem aldığınıza dair yazılı bir belge sunamıyorsanız, konu ile ilgili olarak uyarı yapmış olmanızın bir önemi olmayacaktır. Bu yüzden gördüğünüz tüm eksiklikleri yazılı olarak iletmeyi ihmal etmeyin.

3.       Olası kazalar ile ilgili her türlü senaryoyu düşünmek

İyi bir iş güvenliği uzmanı olmak için gerekli olan en önemli faktörlerin başında dikkat ve gözlemleme yetisi gelir. Etrafınızda gerçekleşen durumları mevcut olayları gözlemleyerek olası tehlikeleri fark etmek ve risk derecesini belirlemeniz gerekmektedir. Bu gözlemler sırasında her türlü olasılığı düşünmelisiniz. Sadece iş yeri içinde değil, iş yerinin dışında gerçekleşen ancak çalışanları etkileyebilecek riskleri göz önünde bulundurmalısınız.

4.       Çalışanlar ile iyi iletişim halinde olmak

İş güvenliği uzmanı olarak yapmanız gereken, çalışma ortamında çalışanlar için tehlike oluşturabilecek riskleri fark etmek ve bu risklerin ortadan kaldırılması için gerekli organizasyonları yapmaktır. Her ne kadar tecrübeli bir uzman olsanız da, iş yerinde meydana gelmesi mümkün olan tüm tehlikeleri her zaman fark edemeyebilirsiniz. Bu riskleri sizin kadar iyi fark edebilecek kişiler, işin içinde olan o kurumun çalışanlarıdır. Çalışanlar ile iyi iletişim halinde olmanız, onları gördükleri tehlikeleri size iletmesi konusunda teşvik edecektir. Böylece hem sizin işiniz kolaylaşacak hem de iş yeri ortamı daha güvenli bir hale gelecektir.

5.       Çalışanları denetlemek

İş yerinde güvenlik açısından yapılan iyileştirmelerin ardından çalışanları denetlemek, güvenli ortamın devamlılığını sağlamak açısından önemli bir faktördür. Her ne kadar iş ortamının daha güvenli bir hale gelmesi için tüm önlemleri almış olsanız da, gerekli denetimler yapılmadığı sürece bu ortamın sürdürülebilir olması pek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden her fırsatta iş güvenliği kültürünü çalışanlara kazandırabilmek için bu denetimler yapılmalıdır. Ayrıca çalışanların denetlenmesi bir gereklilik olduğu gibi yasal bir zorunluluktur.

– – – –

İş Güvenliği Uzmanı İş İlanları için Hemen Buraya Tıkla!

– – – –

İş Güvenliği Uzmanlığı Yüksek Lisans Programları ve Ücretleri

6331 sayılı iş kanununun dördüncü geçici maddesinde “Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” ibaresi yer almaktadır.

Peki bu ne demek oluyor?

İş güvenliğinin temeli sayılan 6331 sayılı kanunda yer alan bu geçici madde ile, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip uzmanlar için kanunun yayın tarihinden itibaren dört yıl süre ile çok tehlike sınıfa bakabilme olanağı verilmektedir. Gene aynı şekilde (C) sınıfı uzmanlar az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine bakabilmelerine rağmen geçici madde sayesinde, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev alabileceklerdir.

(C) sınıfı bir uzmanın (B) sınıfına yükselmeye hak kazanabilmesi için 3 sene uzman olarak görev alması gerekmektedir. (C) sınıfı uzmanlıktan (B) sınıfı uzmanlığa yükselmenin bir başka yolu ise üniversitelerin İş ve güvenliği ve uzmanlığı programlarına katılmaktır. Bu programları başarı ile tamamlanması durumunda çalışma süresine bakılmaksızın, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılmaya hak kazanılmaktadır.

Üniversitelerin iş sağlığı yüksek lisans programları genellikle ikinci öğretim olarak tercih edilse de örgün öğretim ya da uzaktan eğitim ile eğitim veren üniversiteler de mevcuttur.

İş güvenliği sağlığı dalında yüksek lisans eğitimi veren üniversitelerin bazıları ve bu eğitimlerin ücretleri aşağıda yer almaktadır. Pek çok üniversitede tezsiz olarak verilen programda genellikle ALES şartı aranmamaktadır.

is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani-ders-ucretleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Programları Ücretleri

Aydın Üniversitesi

Aydın Üniversitesi’ndeki İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı tezsiz bir programdır ve 3 sömestrden oluşmaktadır. Dersler Üniversite’nin Florya yerleşkesinde yapılacaktır.

Aydın Üniversitesi’ndeki İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Program ücreti toplam 10.000 TL’dir. Kredi kartı ya da banka kredisi ile 12 taksit imkanı verilemektedir.

Gediz Üniversitesi

Gediz Üniversitesi’nde Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak yapılabilmektedir. Toplam ücret 11.250 TL’dir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Programı 11.000 TL iken Sağlığı ve Güvenliği Tezli Programı 17.000 TL

Fatih Üniversitesi

Fatih Üniversitsi’nde İş sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ders ücreti 1.200 TL’dir. Program toplam (30 kredi) 10 dersten oluşmaktadır. toplam ücret 12.000 TL’dir. Kredi kartı ile ödeme ve taksitlendirme seçenekleri mevcuttur.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniveristesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Eğitiminiikinci öğretim olarak vermektedir. Eğitim tutarı yaklaşık olarak 8.500 TL’dir.

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi İş Güvenliği yüksek lisans programı II. Öğretim ve uzaktan eğitim programı 2013 bahar yarı yılı öğrenim ücreti  3.750TL’dir.

Bu da İlginizi Çekebilir!
Ücretsiz Sertifika Programları için Hemen Buraya TIKLA!

B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığından Yükseltme Sınavı

B VE C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİPLER İÇİN YÜKSELME SINAVI FIRSATI

2 Ağustos 2013 tarihinde 28726 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a göre iş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmiş prim günü sayısına ve sahip olduğu belgeye göre üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en fazla iki defa girebilecekler.

Bu demek oluyor ki; B sınıfı ya da C sınıfı uzmanlık belgesine sahip olanlar 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan yükselme sınavlarına girerek B ya da A sınıfı belge hakkına sahip olacaklar. Ancak bu hakka sahip olabilmek için kanunda belirtilen prim günlerini tamamlamış olmak gerekiyor.

21 aralık 2013 tarihinde yapılacak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınav duyurusunda  

“ (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

  (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına, girebileceklerdir.” Şeklinde bir açıklama yer almaktadır.

Bu primlerden hangi kurum (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve hangi zaman dilimde ödendiğine bakılmayacaktır.

Yükselme sınavının tarihi 23 Şubat 2014 olarak belirlenmiştir. Bu sınava girmek isteyenler uzmanlardan henüz belgesini almamış olanlar 20 Ocak 2014  Pazartesi günü saat 23:59’a kadar hak ettikleri belgenin tutarı olan 413,00 TL’yi Ziraat Bankasına yatırmaları gerekmektedir. Belge ücretini yatıran adaylar 22 Ocak 2014 gününden 27 Ocak 2014 günü mesai bitimine kadar İSG-KATİP http://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx adresinden sınava girebilecekleri belge grubunu sorgulayabilecekler. Belge grubunda hata olduğunu düşünenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  Genel Müdürlüklerine itiraz için başvurabilecekler.

2 Ağustos 2013 tarihinde 28726 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 56. Maddesinde belirten değişikliklere göre 50’den az çalışanı olan az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için için 1/7/2016 tarihinde, Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra iş güvenliği ve uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

Bu değişiklikler ile ihtiyaç duyulan uzman sayısı her geçen gün artmaktadır. B ve C sınıfı belgeye sahip uzmanlar için bu büyük fırsat kaçırılmamalı.

– – – –

İş Güvenliği Uzmanı İş İlanları İçin Hemen Buraya Tıkla!

– – – –

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB Nedir?

İş sağlığı güvenliği birimi, kısa adıyla OSGB, genel olarak iş yerlerine iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi sağlayan kuruluş olarak tanımlanabilir. Kanunlarda ise OSGB “İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan birim” olarak tanımlanmaktadır.

OSGB’nin Amacı Nedir?

OSGB’ler iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacındadırlar. İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırarak, işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışmasını ve mevcut sağlıklarını korumayı amaçlamaktadırlar. Ayrıca hizmet verdikleri şirkette her hangi bir acil durum söz konusu olması durumuna karşı önlem almak, konu ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, eğitim vermek, çalışanların sağlık durumları ile ilgili kayıtları tutmak, periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak OSGB’lerin sorumluluğundadır.

Kendi bünyesinde tam zamanlı bir uzman bulundurma zorunluluğu olmayan şirketler, iş sağlığı ve güvenliği birimlerinden destek alarak, firma içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği konusunda organizasyonlarını yapabilmektedirler. OSGB’ler sayesinde, iş sağlığı güvenliği (İSG) hizmeti, konusunda ehil kurumlar tarafından yürütülmektedir. Böylece İSG konusunda yeni bir iş alanı açılmaktadır.

Ülkemizde İSG konusundaki bilincin artması, kanunlar ile bu konuda yaptırımların getirilmesi ile iş güvenliği uzmanlarına ve iş yeri hekimlerine olan ihtiyaç da artmıştır ve her geçen gün giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın büyük bir kısmı OSGB’ler tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden OSGB’ler tarafından istihdam edilen iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri sayısı da oldukça fazladır. Bu alanda çalışmayı düşünen uzmanlar ve hekimler için OSGB’ler iş bulma imkanı yüksek olan merkezlerdir ve kendilerini hızlı bir şekilde geliştirmek için mükemmel bir ortama sahiptir.