Category Archives: Akademik İlanlar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ilgili bölümleri için Öğretim Görevlisi alımı yapacağını ilan etti. İlanda Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi başvuru bilgilerini ve diğer bilgileri görebilirsiniz.

mimar-sinan-universitesi-ogretim-gorevlisi-alimi

         
İlan No :
22267
İlanın Çıkılacağı yer
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ—>FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ—>ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ—>ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
SeçinizŞahsen,PostaŞahsen,İnternetŞahsen,Posta,İnternet
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
 
Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Alımı Genel Şartlar
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 
ÜNVAN ŞARTLAR
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 
İSTENEN BELGELER
 
AÇIKLAMALAR
1-Adayların; Bildikleri yabancı dili belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, ALES belgelerini, KPDS/ÜDS/YDS belgelerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini (Onaylı), (2) adet fotoğrafı, Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Lisans Not Transkriptini (Onaylı), erkek adayların Askerlik Durum Belgesini ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili DEKANLIĞA şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
2-İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.
4-Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU) farklı branşları için Öğretim ve Araştırma Görevlisi alımı yapacağını ilanı ile duyurdu. İlanda başvuru şartlarını ve hangi bölümler için Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını görebilirsiniz.

ODTÜ Öğretim Görevlisi – Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

orta-dogu-teknik-universitesi-ogretim-gorevlisi-alimi

         
İlan No :
22569
İlanın Çıkılacağı yer
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ—>MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ—>MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ—>MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı    
Kadro Sayısı
 
Üds/Dengi
 
Kadro Derecesi
 
Duyuru Başlama Tarihi
 
Son Başvuru Tarihi
 
Sonuç Açıklama Tarihi
 
Ön Değerlendirme Tarihi
 
Sınav Giriş Tarihi
 
Başvuru Tipi
SeçinizŞahsen,PostaŞahsen,İnternetŞahsen,Posta,İnternet
Basvuru Yeri
 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
 
ÖZEL ŞARTLAR
 
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 75.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER
—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
—Özgeçmiş
—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi
—Onaylı diploma fotokopisi
—Lisans transkripti (resmi)
—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
—Nüfus cüzdanı fotokopisi
—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
—Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 08.09.2014 – 22.09.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22670
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2 08.09.2014 – 23.09.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23021
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 08.09.2014 – 23.09.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23020
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 08.09.2014 – 22.09.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22449
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 9 08.09.2014 – 22.09.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22672
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2 08.09.2014 – 22.09.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22671
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / FİZİK ANABİLİM DALI / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 3 08.09.2014 – 22.09.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23032

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İTÜ birçok farklı branşı için öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etti. İlanda başvuru bilgilerini ve diğer detayları da görebilirsiniz.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve ITU Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, ITU Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Yardımcı Doçent kadrolarına yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri varsa yabancı dil belgesi (KPDS 65, UDS 65, TOEFL Internet-based Total 78, TOEFL Computer-based Total 210, TOEFL Paper-based Total 547, IELTS 5,5) ve 2547 sayılı Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girmek istedikleri yabancı dili (yabancı dil belgesi olan ve olmayan adayların tümünün bu sınava girmesi zorunludur), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların yabancı dil sınavı 09/05/2014 günü, Saat 10:00’da Üniversitemiz İnşaat Fakültesinde (Maslak) yapılacaktır.

3- Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

BIRIM-ANABİLIM DALI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Aranan Nitelikler
Kadro Adedi Kadro Derecesi Kadro Adedi Kadro Derecesi Kadro Adedi Kadro Derecesi
BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 1 ı       Yapay öğrenme, biyoinformatik ve zaman sezilerinde öğrenme alanlannda çalışmalan olmak.
ELEKTRIK-ELEKTRONIK FAKÜLTESİ
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği     1 1     Sayısal Optimizasyon ve Sayısal Sistem Tasarımı konulannda çalışmaları olmak
Elektronik ve Haberleşme         1 1 Optik- optielektronik , MEMS ve mikroelektronik alanlannda çalışmalan olmak.
Elektrik Mühendisliği         1 3 Yüksek Gerilim Tekniği alanında çalışmalan olmak.
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ
Fizik Mühendisliği     1 1     Katı Hal Fiziği bilim dalının Nötron ve x-ray fiziği alanlarında çalışmalan olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik     1 1     Moleküler, Biyofizik ve Kanser Biyokimyası alanlannda çalışmalan olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri 1 1         Bilim ve Teknoloji Tarihi alanında çalışmalan olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri     1 1     Türk Dış politikası ve Milliyetçiliği üzerine çalışmaları olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 1         Yapı Sistemlerinin doğrusal olmayan analizi (Yapı statiği) alanında çalışmaları olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 1         Çelik Yapı Malzemesi (taşıyıcı sistemleri güvenirlik analizi) alanında bilimsel çalışmalan olmak.
İnşaat Mühendisliği         1 4 Hidrolik: Kıyı yapılannda dalga tırmanması alanında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Mühendisliği     1 1     İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalan olmak.
İşletme Mühendisliği         1 1 Finansal krizler ve kredi analizi alanlannda çalışmaları olmak.
Endüstri Mühendisliği     1 1     Mühendislik Ekonomisi, bulanık matematiksel programlama ve iş güvenliği alanlarında çalışmaları olmak.
Ekonomi Bölümü 1 1         Ekonometri alanında çalışmalan olmak.
Ekonomi Bölümü         1 4 Göç ve Şehir ekonomisi, uygulamalı ekonometri alanlannda çalışmaları olmak.
MADEN FAKÜLTESİ
Jeofizik Mühendisliği 1 1         Sismik modelleme ve sismik interferometri alanlarında çalışmaları olmak.
Jeofizik Mühendisliği         1 1 Kabuk ve Manto içerisinde izotropik ve anizotropik karekteristiklerin belirlenmesi alanında çalışmalan olmak.
Jeoloji Mühendisliği 1 1         Deniz Jeolojisi ve Tektonik alanlarında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık     1 1     Mimarlıkta geleneksel çevre, kamusal alan tasarımında çalışmaları olmak.
Mimarlık     1 1     Mimarlık Yapı Malzemesi alanında çalışmaları olmak.
İç Mimarlık         1 3 Tasanm kuramı ve eleştiri alanında çalışmaları olmak.
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.
Uçak Mühendisliği         1 3 Kompozit yapılar ve viskoelastik polimerlerin kesirli türev modelleri ile ilgili çalışmalan olmak.
TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERV.
Müzik Teknolojileri     1 3     Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.
Çalgı     1 1     Mızraptı çalgılardan Kanun çalgısı alanında çalışmaları olmak.
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST.
İklim ve Deniz Bilimleri 1 1         İklim Değişimi ve Hava Kirliliği alanlarında çalışmaları olmak.
               
TOPLAM 8   10   8    

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

mimar-sinan-guzel-sanatlar-ogretim-uyesi-alimi

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alımı yapılacaktır. 

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla; 

PROFESÖR kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır) 

DOÇENT kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını belirttikleri dilekçelerine; doçentlik başarı belgesini, özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesini, yayın listelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını içeren (4) takım dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır) 

YARDIMCI DOÇENT kadroları için;

Adayların, başvurdukları birim, bölüm ve bildikleri yabancı dili belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını, doktora/sanatta yeterlik belgesini, dosyaları ile birlikte (4) takım halinde ekleyerek, ilgili DEKANLIĞA/MÜDÜRLÜĞE/YÜKSEKOKULA şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır) 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. 

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Başvuru Şartları

İç Mimarlık Prof. 1 Mimarlık Lisans kökenli olmak, Doçentliğini Tasarım (Mimarlık) Bilim alanından almış, Etkileşimli Mekan Tasarımı ve Bulanık Mantık ile Mekan Analizi konularında çalışmaları olmak. 

Yapı Bilgisi Prof. 1 Çelik Yapım Teknolojileri, Büyük Açıklıklı Çelik Yapılar, Hafif Çelik Yapılar ve İleri Teknoloji Yapıları konularında çalışma yapmış olmak. 

Şehircilik Doç. 1 Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak, Konut Alanlarında Toplumsal ve Mekânsal Ayrışma konusunda çalışmış olmak, Kent Planlama ve Kentsel Tasarım İlişkisi konusunda çalışmış olmak, Mekânsal Gelişim, Kent Planlama ve Kentsel Tasarım Konularında Yarışma Projeleri ve Araştırma Projelerinde çalışmış olmak. 

Şehircilik Doç. 1 Mimarlık Temel Alanda Şehir ve Bölge Planlama Bilim Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak, “Kent Planlaması, Koruma Planlaması, Kentsel Tarih, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analizler” alanında uzmanlaşmış olmak. 

Bina Bilgisi Doç. 1 Mimar kökenli olmak, en az on yıl Bina Bilgisi Bilim Dalında çalışmış olmak, Doktora çalışmasını Bina Bilgisi programında Mimari Tasarım alanında yapmış olmak, Fiziksel Engelliler ve Geleneksel Mimari Belgeleme konularında çalışmış olmak. 

Bina Bilgisi Yrd. Doç. 1 Mimar kökenli olmak, “Mimarlıkta Yer Kavramı” konusunda Doktora yapmış olmak, en az on yıl Bina Bilgisi Bilim Dalında çalışmış olmak, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmek. 

Bina Bilgisi Yrd. Doç. 1 Mimar kökenli olmak, “Mimari Tasarımda Kullanıcı Katılımı” konusunda Doktora yapmış olmak, en az on yıl Bina Bilgisi Bilim Dalında çalışmış olmak, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmek. 

Bina Bilgisi Yrd. Doç. 1 Mimar kökenli olmak, “Mimari Tasarımda Temsil” konusunda Doktora yapmış olmak, en az on yıl Bina Bilgisi Bilim Dalında çalışmış olmak, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmek. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yrd. Doç. 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans mezunu olmak, Doktora çalışmasını Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Domestic Tıp Teknik Araçları Tasarımı konusunda tamamlamış olmak, bu alanda yayınlar yapmış olmak. 

Yapı Bilgisi Yrd. Doç. 1 Yapı Fiziği ve Malzemesi Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. 

Yapı Bilgisi Yrd. Doç. 1 Yapı Bilgisi Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. 

Yapı Bilgisi Yrd. Doç. 1 İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Yapı Bilimleri alanında Doktora yapmış, Betonarme ve Tarihi Yığma Yapıların Güçlendirilmesi, Ahşap Yapılar ve Lifli Çimento Esaslı Kompozit Malzemeler konularında çalışmış olmak. 

Mimarlık Tarihi Yrd. Doç. 1 Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında Yüksek Lisans ve Mimarlık Tarihi alanında Doktorasını tamamlamış olmak, Mimarlık Kavramları, Eleştirel Mimarlık ve Mimarlığın çeşitli sanat disiplinleriyle ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR BAŞVURU

Seramik Tasarımı Prof. 1 Heykel alanında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak, Seramik-Heykel alanında deneyimli olmak. 

Temel Sanat Eğitimi Doç. 1 Temel Eğitim alanında 4 yıl öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak. 

Fotoğraf Doç. 1 Stereoskopik Fotoğraf alanında 3 yıl ders vermiş olmak, Sanat Fotoğrafı Tasarımı alanında en az 3 yıl ders vermiş olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Geometri Prof. 1 Tek Terimli Eğriler ve Arf Teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Klasik Arkeoloji Prof. 1 Antikçağ Nümismatik’i üzerinde uzman olmak. 

Bilim Tarihi ve Felsefesi Prof. 1 Kıta Felsefesi, özellikle Kant ve Heidegger Felsefesi üzerine çalışmış ve yayın yapmış olmak; ayrıca Matematiksel Mantık ve Bilim Felsefesi üzerine çalışmış ve yayın yapmış olmak. 

Kurumlar Sosyolojisi Prof. 1 Toplumsal Cinsiyet, Aile Sosyolojisi ve Eğitim Sosyolojisi alanında çalışıyor olmak, ilgili alanlarda ve Eğitim Materyalleri konusunda yayın sahibi olmak. 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doç. 1 Kent ve Mekan, Emek, Küreselleşme Çalışmaları, Sakatlık Çalışmaları, Klasik Sosyoloji Teorileri ve Nitel Araştırmaları konularında çalışmış olmak. 

Yakınçağ Tarihi Doç. 1 XIX. ve XX. Yüzyıl başında Rusya Türkleri hakkında araştırma yapmış olmak ve Rusça bilmek. 

Sosyometri Doç. 1 Türkiye Sineması, Psikanaliz ve Sosyoloji alanında araştırmalar yapmış olmak. 

Bilim Tarihi ve Felsefesi Yrd. Doç. 1 Bilim Felsefesi, Bilim Etiği, Teknoloji Felsefesi, Mühendislik Etiği konularında yayın yapmış olmak ve ders vermiş olmak. 

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Yrd. Doç. 1 Geç Antik ve Doğu Roma Mimarisi ve Yerleşimleri alanında uzman ve yayın sahibi olmak. 

Uygulamalı Sosyoloji Yrd. Doç. 1 Kadın Çalışmaları alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, Siyaset Sosyolojisi alanında Doktora yapmış olmak. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve İngiliz Rönesans tiyatrosu üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd. Doç. 1 Sanat ve Politika, Sanat Fenomenolojisi, Psikanaliz, Post-Yapısalcılık ve Yapısöküm konularında çalışmış ve ders vermiş olmak, yayın yapmış olmak.

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Çağdaş Dans Yrd. Doç. 1 Çağdaş veya Modern Dans alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine sahip olmak, Çağdaş veya Modern Dans Tekniği, Repertuar ve Pilates derslerinde eğitmenlik yada asistanlık deneyimi olması, Yurtiçi ve Yurtdışındaki etkinliklerde, dansçı ve koreograf olarak yer almış olması. 

Üfleme ve Vurma Çalgılar Yrd. Doç. 1 Devlet Konservatuvarlarında Flüt alanında ders vermiş olmak, Yurtdışında ve Yurtiçinde sanatsal faaliyetlerde bulunmuş olmak, Barok dönemi alanında uzmanlaşmış olmak. 

TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

VE ONARIM YÜKSEKOKULU

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Taşınabilir Kültür Varlıklarını

Koruma ve Onarım Yüksekokulu Yrd. Doç. 1 Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, Arkeometri Yüksek Lisans ve Doktora programlarından mezun olmak, Arkeometrik yöntemler ile tarihi seramiklerin ve emayelerin üretim teknikleri, pigment karakterizasyonunun belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak, Raman, XRD ve XRF cihazlarının kullanımında ve petrografik analizlerinde deneyimli olmak. 

Son Başvuru Tarihi: 29.04.2014’tür.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

ODTÜ Öğretim Üyesi Alımı İlanı Başvurusu Aranan Özellikler

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

ODTÜ Öğretim Üyesi Alımı İlanı Başvurusu İstenen Belgeler

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

– Özgeçmiş ve yayın listeleri,

– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

– Onaylı dil belgesi,

– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ.
MİMARLIK FAKÜLTESİ        
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım ve Kentsel Planlaması 1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentleşme ve Planlama Siyasaları 1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ulaşım ve Kent Ekonomisi 1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Morfoloji ve Tasarım 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ        
Makina Mühendisliği Bölümü Isı ve Enerji 1

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Alımı

         
İlan No :
18841
İlanın Çıkılacağı yer
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ—>FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
SeçinizŞahsen,PostaŞahsen,İnternetŞahsen,Posta,İnternet
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
 
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı İlanı Genel Bilgiler
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 90.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 
ÜNVAN ŞARTLAR
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
 
İSTENEN BELGELER
T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
Başvurular:
Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlığı’na yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1.Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2.Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,
3.Resmi transkript (Lisans),
4.Yabancı Dil Belgesi ( KPDS’den en az 90 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,
5.ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70, Türü SAY.),
6.Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

Boğaziçi Üniversitesi  Araştırma Görevlisi alımı ile ilgili ilanını yayınladı. İlanda başvuru şartlarını ve kadro detaylarını görebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

İlan No :
18840
İlanın Çıkılacağı yer
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ—>FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ—>TARİH BÖLÜMÜ—>YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
SeçinizŞahsen,PostaŞahsen,İnternetŞahsen,Posta,İnternet
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
 
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 90.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 
ÜNVAN ŞARTLAR
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
 
İSTENEN BELGELER
T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
Başvurular:
Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlığı’na yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1.Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2.Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,
3.Resmi transkript (Lisans),
4.Yabancı Dil Belgesi ( KPDS’den en az 90 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,
5.ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70, Türü SÖZ.),
6.Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır.

Bartın Üniversitesi Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanhğı’na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

Bartın Üniversitesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış listesi, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile başvurucaklardır.

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Genel Bilgiler

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeşl gün içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir

* Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlannı ve özgeçmişlerini içeren bir CD’yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarından başvuruda hizmet belgesi istenilmemektedir.

İlanen duyurulur.

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi Alımı yapılacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanhğı’na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış listesi, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile başvurucaklardır.

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Genel Açıklamalar

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeşl gün içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir

* Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlannı ve özgeçmişlerini içeren bir CD’yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarından başvuruda hizmet belgesi istenilmemektedir.

İlanen duyurulur.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGU Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri alımı (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Başvuruda istenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, UDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGU Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.) 9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGU Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerewk yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/ tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.