Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Akademik İlanlar – Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi Alımı yapılacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanhğı’na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış listesi, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile başvurucaklardır.

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Genel Açıklamalar

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeşl gün içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir

* Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlannı ve özgeçmişlerini içeren bir CD’yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarından başvuruda hizmet belgesi istenilmemektedir.

İlanen duyurulur.