23.02.2014 Tarihli ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

23.02.2014 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha önce duyurusu yapılan iş güvenliği uzmanları için yükselme sınavı yapıldı. Bu sınav ile ( C )  sınıfı belgeye sahip olan uzmanlara prim günlerine göre ( B ) sınıfı yada ( A ) sınıfı; ( B ) sınıfı uzmanlara da ( A ) sınıfı belgeye sahip olma hakkı tanındı.

23 Şubat tarihli sınavın sonuçları 12.03.2014 tarihinde açıklanacak, ancak yapılan sınavın soruları ve cevap anahtarı bugün yayınlandı. Sınav sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/23022014-tarihli-csgb-is-sagligi-ve-guvenligi-genel-mudurlugu-is-sagligi-uzmanligi-sinavi-sorulari-ve-cevap-anahtari/duyuru/6694

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=23Subat2014_Sinav_Sorulari

Adaylar sorulara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının açıklanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüklerine yapabilecekler. İtirazlar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07  IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için  10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. İtirazlar 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak itiraz için, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 ( beş ) iş günü içerisinde, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile itiraz edilebilinecektir.